Cập nhật lúc: 21:41, 14/03/2016 [GMT+7]
.

Công đoàn ngành NN&PTNT: Thi đua lao động, sáng tạo


(Báo Quảng Ngãi)- Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong công nhân viên chức, lao động và đã gặt hái được nhiều thành công.

Ông Nguyễn Mậu Văn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, công đoàn ngành đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần hăng hái lao động, sáng tạo trong CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

Mô hình nuôi cá lồng ở Lý Sơn mang lại hiệu quả cao.                           Ảnh: B.S
Mô hình nuôi cá lồng ở Lý Sơn mang lại hiệu quả cao. Ảnh: B.S


Ngay từ đầu năm, công đoàn phối hợp với lãnh đạo Sở phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
 

Các phong trào thi đua đã góp phần đưa giá trị tăng trưởng bình quân ngành NN&PTNT tỉnh năm 2015 tăng 4,3% so với năm 2014; độ che phủ rừng đạt 49,8%... Do vậy, thời gian tới, Công đoàn ngành NN&PTNT tiếp tục phát động trong CNVCLĐ toàn ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu về NN&PTNT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Ngoài phong trào chung của ngành, công đoàn cơ sở xây dựng các phong trào thi đua chuyên đề như: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Nuôi trồng thủy sản bền vững”; thi đua bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN&PTNT gắn với phong trào “Học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”...

Qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngành NN&PTNT đã sát cánh cùng người dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu về sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến của Sở công nhận. Các chương trình khuyến nông - khuyến ngư tiếp tục được đầu tư hiệu quả như: Mô hình cải tiến kỹ thuật sản xuất lúa nước ở miền núi cho năng suất 55 tạ/ha; cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa cho năng suất 60 - 65 tạ/ha... Trong đó, phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Liên kết 4 nhà” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sử dụng đất; xây dựng được 17 cánh đồng lớn, với diện tích 343ha và các mô hình với tổng diện tích 188,6ha, cho giá trị sau thu hoạch hơn 50 triệu đồng/ha/năm, có mô hình đạt từ 80 - 120 triệu đồng/ha/năm.  

Cùng với tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động xã hội luôn được công đoàn ngành quan tâm như: Vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ mái ấm Công đoàn, đóng góp xây dựng tượng đài Gạc Ma, Quỹ Vì người nghèo; sửa chữa 2 mái ấm công đoàn; phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ ốm đau, hoạn nạn...  

Ông Nguyễn Mậu Văn cho biết thêm, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã tạo động lực để các tổ chức, cá nhân trong ngành ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN&PTNT.


Bá Sơn


 

.
.