Cập nhật lúc: 22:00, 10/12/2015 [GMT+7]
.

Tiến độ cho vay hộ nghèo quá chậm


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015 sắp kết thúc, thế nhưng đến nay tiến độ cho vay hộ nghèo theo các Quyết định 48, 54 và 755 của Chính phủ trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn còn rất thấp. Do đó, nếu không đẩy nhanh tiến độ cho vay thì rất nhiều người nghèo sẽ mất cơ hội tiếp cận với vốn chính sách mà Trung ương đã phân bổ cho tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Theo Quyết định 48 của Chính phủ về chính sách cho vay hộ nghèo làm nhà ở phòng tránh bão lũ thì UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thực hiện chính sách này với tổng nhu cầu vốn được phê duyệt giai đoạn 2014 – 2016 là 3.323 hộ. Trong đó, kế hoạch triển khai trong năm 2015 là 60%, với số hộ được vay 1.994 hộ và số vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trên 29,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, ngân hàng mới chỉ giải ngân được cho 390 hộ với khoảng 5,8 tỷ đồng, đạt trên 16% kế hoạch năm.

 

 Việc cho vay theo Quyết định 54 của Chính phủ tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có vốn phát triển sản xuất.
Việc cho vay theo Quyết định 54 của Chính phủ tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có vốn phát triển sản xuất.


Về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54 của Chính phủ giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn tỉnh cũng nằm ở mức thấp. Bởi, theo kế hoạch, tổng nguồn vốn cho vay là 55,5 tỷ đồng nhưng ngân hàng mới chỉ giải ngân được trên 30 tỷ đồng, vốn tồn đọng 24,6 tỷ đồng. Riêng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 của Chính phủ mới chỉ giải ngân được gần 4,6 tỷ đồng, vốn tồn đọng còn trên 17,4 tỷ đồng.
 

Trước tiến độ cho vay hộ nghèo chậm, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Quyết định số 48, 54 và 755 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện khẩn trương rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng theo từng chính sách, từng Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt và phối hợp với NHCSXH tỉnh, các phòng giao dịch NHCSXH tại các huyện để triển khai thực hiện cho vay theo đúng kế hoạch đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn...

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Duy Cường – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: "Thời gian qua, NHCSXH tỉnh đã luôn thực hiện mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ cho vay, nhưng vẫn khó để hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai tất cả các chính sách cho vay hộ nghèo theo Quyết định 48, 54 và 755 của Chính phủ ở các địa phương đều bị vướng. Trong đó, việc các địa phương lập Đề án không chặt chẽ, còn sai sót tên họ, không đúng đối tượng thụ hưởng… đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn. Bên cạnh đó, việc chồng chéo giữa các chính sách, tín ngưỡng làm nhà của đối tượng được thụ hưởng cũng đã gây khó khăn trong việc chọn đối tượng cũng như thực hiện giải ngân”.

Theo ông Cường thì, để việc giải ngân được nhanh chóng, các địa phương cần phải nhanh chóng kiểm tra, giải quyết các vướng mắc vì thời gian không còn nhiều. Còn về phía NHCSXH thì vốn luôn trong tư thế sẵn sàng để giải ngân nên không phải lo ngại. Hiện tại, Ngân hàng đang làm đề xuất để xin gia hạn đối với những nguồn vốn được phân bổ từ Trung ương hết hạn trong năm 2015, nhưng cũng không chắc chắn sẽ đạt được.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo có điều kiện làm nhà, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách về cho vay hộ nghèo. Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn chưa tận dụng được hết nguồn vốn mà Trung ương phân bổ hằng năm. Trong khi đó, nguồn vốn thường được giao trong từng giai đoạn, nên nếu không sử dụng hết thì sẽ bị thu hồi. Điều này đồng nghĩa với việc, nhiều người nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ mất cơ hội tiếp cận với vốn chính sách.


Bài, ảnh: HỒNG HOA


 

.
.