Cập nhật lúc: 09:59, 22/12/2015 [GMT+7]
.

Kiểm soát thủ tục hành chính: Những bước chuyển tích cực


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả, từng bước trở thành hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

TIN LIÊN QUAN

Công tác kiểm tra định kỳ hoạt động kiểm soát TTHC được Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện toàn diện ở cả ba cấp, kiểm tra 2 sở,  3 huyện và  5 xã. Sở Tư pháp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm tra đột xuất 6 huyện và 15 xã, phường, thị trấn về công tác niêm yết TTHC, niêm yết Bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và kiểm tra ngẫu nhiên TTHC trên một số lĩnh vực, để đánh giá mức độ chấp hành giải quyết TTHC so với nội dung niêm yết. Qua đó, Sở Tư pháp đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều tồn tại trong công tác kiểm soát  TTHC tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình trạng công khai TTHC chưa phù hợp, công khai chưa đúng bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, tự ý yêu cầu bổ sung thêm nhiều thành phần hồ sơ ngoài quy định, thu phí, lệ phí không đúng quy định...

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra cải cách TTHC tại phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi).
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra cải cách TTHC tại phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi).


Trước yêu cầu về công khai, minh bạch TTHC trong thời gian chờ chuẩn hóa TTHC của Trung ương, đầu năm 2015, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 183 thủ tục trên 18 lĩnh vực, UBND cấp xã 125 thủ tục trên 16 lĩnh vực và đề nghị UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phải thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, đúng nội dung công bố TTHC tại trụ sở làm việc và đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện kiểm soát đầy đủ các bước trong xây dựng, ban hành TTHC, đảm bảo tất cả dự thảo văn bản quy phạm có quy định về TTHC đều thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành. Từ đó đã đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành 3 trên 8 văn bản đáp ứng quy định về TTHC sau khi hoàn thành việc đánh giá tác động, chi phí thực hiện.

Để triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng lưu ý là yêu cầu các cơ quan phải có giải pháp khắc phục tồn tại để quá thời hạn giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở... ; tổ chức đối thoại về TTHC với người dân phải mời Sở Tư pháp tham dự và kết quả phải báo cáo Sở Tư pháp theo dõi. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có văn bản đề nghị các cơ quan trên địa bàn tỉnh phải ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg và đến nay tất cả các cơ quan đều đã làm xong.

Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Vai trò, vị trí của công tác kiểm soát TTHC trong cải cách TTHC nói riêng, CCHC nói chung đã được các cơ quan trên địa bàn tỉnh nhận thức tương đối đầy đủ, sâu sắc hơn, mức độ quan tâm công tác này nhiều hơn, nên việc phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ đạt yêu cầu, chất lượng đề ra; ý thức và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngày càng được nâng cao. Trong năm 2016, Sở Tư pháp sẽ quyết tâm hơn nữa trong việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm soát TTHC thông qua việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và các kế hoạch triển khai thực hiện như: Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC; kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC; kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát TTHC; xây dựng một số cơ chế, chính sách  về công tác kiểm soát TTHC...

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Lượng phản ánh về bất cập trong giải quyết TTHC tăng 4 lần

Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh thường xuyên, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp đưa tin, phản ánh giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được các thông tin, cũng như vai trò, vị trí công tác kiểm soát, quyền lợi của người dân trong thực hiện TTHC. Chính vì vậy, trong năm 2015, số lượng đơn phản ánh của người dân, doanh nghiệp về sự chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết TTHC gửi Sở Tư pháp tăng gấp 4 lần so với năm 2014.

 

Bài, ảnh: P.V   

 

.
.