Cập nhật lúc: 13:54, 07/09/2015 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách Tư pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, TAND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách Tư pháp và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định TAND có vị trí trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm trong cải cách Tư pháp. Vì vậy, TAND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách Tư pháp và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Theo đó, về mặt chuyên môn,  từ năm 2010 - 2015, Tòa án hai cấp của tỉnh đã thụ lý hơn 12.300 vụ án các loại, đã giải quyết trên 11.600 vụ, đạt gần 95%.

 

Quá trình xét xử các vụ án luôn được TAND hai cấp của tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định.
Quá trình xét xử các vụ án luôn được TAND hai cấp của tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định.


Quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án luôn được TAND hai cấp trong tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết các loại vụ án. Chất lượng xét xử trong những năm qua tiếp tục được nâng cao, số lượng các bản án, quyết định bị hủy năm sau thấp hơn năm trước. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, các vụ án lớn, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều được TAND hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Tỷ lệ giải quyết, xét xử hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, một số đơn vị có tỷ lệ giải quyết án trong năm đạt 100%, gồm TAND huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Tây...

Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác hòa giải trong các vụ việc dân sự, đối thoại trong giải quyết án hành chính, nên thời gian qua, số vụ án dân sự hòa giải thành chiếm tỷ lệ khá cao. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành chiếm trên 40% tổng số các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại đã giải quyết (có năm đạt 50%), một số đơn vị hòa giải thành đạt rất cao như Minh Long, Lý Sơn, Sơn Tây (đạt 80%). Đặc biệt, thời gian qua, việc tổ chức các phiên đối thoại trong giải quyết án hành chính đã mang lại hiệu quả cao, tỷ lệ đối thoại thành công đang gia tăng, có đơn vị đạt 100% (Trà Bồng).

Thực hiện chủ trương cải cách Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và trên cơ sở các quy định của pháp luật tố tụng, thời gian qua, việc tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách Tư pháp được TAND hai cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc.

Khi xét xử, Tòa án hai cấp trong tỉnh luôn thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản và các quy định khác của pháp luật về tố tụng có liên quan. Với việc xác định đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá, trên cơ sở quy định của pháp luật, các Hội đồng xét xử đã thể hiện sự khách quan, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bên và tạo mọi điều kiện, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ theo đúng quy định, không hạn chế thời gian tranh luận giữa người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Các phán quyết của Hội đồng xét xử ngày càng bám sát thực tiễn, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của Tòa án địa phương.

Bài, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN
 

.