Cập nhật lúc: 13:52, 26/08/2015 [GMT+7]
.

Cải cách hành chính: Giải pháp nâng cao chất lượng công vụ


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, trong những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này.

TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực của huyện nghèo

Là 1 trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, thế nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính ở Sơn Hà thuộc vào hàng nổi trội. Cách đây 5 năm, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đề ra nhiệm vụ được xem là “táo bạo” đối với thực tế của huyện lúc bấy giờ, đó là: “Đẩy mạnh CCHC, huy động tốt mọi nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Sơn Hà đã triển khai thực hiện mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại” nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Hơn 2 năm hoạt động, bộ phận “một cửa hiện đại” của huyện đã tiếp nhận, xử lý trên 6.000 hồ sơ, trong đó trả đúng hẹn hơn 5.800 hồ sơ, đạt gần 95%.

 Người dân đến giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa hiện đại” của UBND TP.Quảng Ngãi.
Người dân đến giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa hiện đại” của UBND TP.Quảng Ngãi.


UBND huyện Sơn Hà cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ hành chính công để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho công dân qua Internet. Công dân có thể đăng ký trực tuyến để thực hiện các thủ tục như: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp lại bản sao giấy khai sinh, cấp giấy tờ hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên... Ngoài ra,  huyện Sơn Hà  tạo điều kiện để các tổ chức, công dân tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ qua máy quét mã vạch và màn hình cảm ứng đặt tại trụ sở bộ phận “một cửa”, qua hệ thống nhắn tin tự động đến số máy 8085…

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Văn phòng UBND tỉnh cũng là một trong những điểm sáng trong thực hiện  CCHC. Đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng CCTTHC để tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác CCTTHC tại tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2011 - 2015, UBND tỉnh phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm với 373 văn bản; đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm để làm cơ sở thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 25 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã. Tổng số TTHC công bố có 946 TTHC; trong đó có 655 TTHC mới công bố; 250 TTHC sửa đổi, bổ sung và 41 TTHC công bố bãi bỏ. Đồng thời, cập nhật 1.149 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế từ năm 2012 đến nay.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 19/22 sở, ban, ngành và 14/14 huyện, thành phố, 169/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”. Việc niêm yết công khai các TTHC được công bố tại trụ sở, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của các cơ quan, đơn vị, tạo thuận tiện, tăng cường tính minh bạch để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục này.

Để thực hiện đồng bộ công tác CCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về xây dựng và phát triển đội ngũ CB, CC, VC. Ông Trần Văn Thanh-Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ CB, CC, VC tập trung nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào, thu hút CBCCVC có trình độ cao; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CB, CCVC hiện có; rà soát đánh giá và từng bước tinh giản biên chế đối với những CB, CC, VC yếu về chuyên môn nghiệp vụ, không đủ sức khoẻ công tác, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, CC, VC trong hoạt động công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt đến toàn thể CB, CC, VC về Quyết định 20 và xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng đơn vị. Tỉnh cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định 20 tại cơ sở. Qua đó CB, CC, VC nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt thời giờ làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong hoạt động công vụ… góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc đẩy mạnh CCHC ở tỉnh ta trong thời gian qua đã tạo sự hài lòng đối với các tổ chức và công dân, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ từ tỉnh đến cơ sở.


Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU


 

.
.