Cập nhật lúc: 09:34, 28/07/2015 [GMT+7]
.

Làm giao thông gắn với nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi có hơn 7.100km đường giao thông các loại, gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn xóm và đường đô thị. Việc 164/184 xã, phường, thị trấn được đưa vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới và hiện 33 xã tập trung phấn đấu hoàn thành tiêu chí về giao thông để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay là cơ sở để phong trào làm giao thông nông thôn (GTNT) được đẩy nhanh hơn trước.

TIN LIÊN QUAN


Do xuất phát điểm thấp nên mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là đường xã, đường thôn xóm và trục chính nội đồng có tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa còn rất thấp. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà GTNT có bước chuyển mình.

Phát triển cùng nông thôn mới

Kể từ khi bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (năm 2011) đến nay, HĐND, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện tiêu chí về giao thông trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đường thôn xóm ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) thông thoáng nhờ cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh.
Đường thôn xóm ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) thông thoáng nhờ cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh.


Năm 2012, HĐND và UBND tỉnh đã thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã để đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 và ban hành Quy chế quản lý thực hiện đề án. Đặc biệt là trong năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường GTNT gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ đó các xã đã đẩy mạnh được phong trào làm GTNT, nhất là ở các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Với các cơ chế, chính sách phù hợp nên trong giai đoạn 2010-2014, toàn tỉnh đã huy động được hơn 2.160 tỷ đồng để đầu tư phát triển GTNT. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 492 tỷ đồng, ngân sách địa phương đầu tư hơn 1.346 tỷ đồng, vốn đóng góp của nhân dân hơn 75 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có vốn huy động xã hội (hơn 10 tỷ đồng), vốn ODA (gần 70 tỷ đồng) và các nguồn vốn khác (hơn 170 tỷ đồng). Nhờ đó, đến nay Quảng Ngãi nhựa hóa và bê tông được 869km đường xã, liên xã, đạt 47,18%. Trục đường thôn, xóm cứng hóa được 793km, đạt gần 29%. Bên cạnh đó, đường ngõ, xóm có 1.239km/2.745,14km bảo đảm được sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng có 144,9km/2.091km được bê tông.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2015, nhờ tập trung triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã để thực hiện tiêu chí về giao thông mà 31/32 xã của 11/12 huyện, thành phố trong tỉnh đã tiếp nhận được 11.782 tấn xi măng, đạt trên 58% so với tổng khối lượng xi măng được duyệt và đã làm hoàn thành được 68,2km đường GTNT, giúp cho nhiều xã rút ngắn được khoảng cách đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Cần đẩy mạnh đầu tư

 Mặc dù UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo công tác xây dựng GTNT gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhưng theo nhận định chung của tỉnh, do nguồn kinh phí còn hạn chế và nguồn lực huy động trong nhân dân cũng rất khó khăn, vì đa số là dân nghèo không có khả năng đóng góp nhiều nên đến nay đường xã, đường thôn và trục chính nội đồng có tỷ lệ nhựa hóa và cứng hóa rất thấp. Hiện chỉ có 22 xã/164 xã chuyển biến mạnh về đầu tư phát triển GTNT, trong đó phần lớn là những xã nằm trong nhóm đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Các xã còn lại, do nguồn kinh phí hạn chế, nên việc đầu tư phát triển GTNT rất ít, thậm chí không đầu tư. Vì vậy cho đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 5 xã đạt được tiêu chí số 2 về giao thông.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện và thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh để xây dựng đường GTNT nhằm giúp cho một số xã sớm đạt được tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Đặc biệt là các huyện và thành phố có các xã nằm trong danh sách 32 xã được hỗ trợ xi măng cần khẩn trương hỗ trợ kinh phí và vật liệu như đã cam kết để giúp các xã này tổ chức triển khai xây dựng đường GTNT ngay sau khi tiếp nhận được xi măng của tỉnh hỗ trợ. Đồng thời chỉ đạo các xã sử dụng nguồn xi măng này phải bảo đảm an toàn, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh để xi măng còn tồn đọng lâu trong kho.

Trong giai đoạn “đua” về đích nông thôn mới từ nay đến cuối năm là khoảng thời gian rất ngắn nên các xã cần phải đẩy nhanh tốc độ sử dụng xi măng để làm đường giao thông thì mới có thể đạt được tiêu chí số 2 về giao thông như mong muốn.

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM

 

.