Cập nhật lúc: 15:33, 19/07/2015 [GMT+7]
.

Hỏi đáp


Ông Trần Văn Bá, TP.Quảng Ngãi hỏi: Tôi muốn khiếu nại Chủ tịch UBND phường thì có thể ủy quyền cho luật sư thay mặt tôi thu thập chứng cứ và viết đơn khiếu nại được không, luật sư sẽ có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Trà lời: Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 16 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý như sau:

 - Về quyền:

+ Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người khiếu nại;

+ Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi được ủy quyền;

+ Xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ cho người giải quyết khiếu nại;

+ Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước.

- Về nghĩa vụ:

+ Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại;

+ Thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã ủy quyền.
Ngoài ra, Luật sư còn thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
 
Luật gia: Lan Anh
 
.