Cập nhật lúc: 13:37, 18/11/2014 [GMT+7]
.

Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT


(Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân, BHXH tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với các tầng lớp nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường hoạt động phối hợp

Để nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, từ năm 2012, BHXH tỉnh đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện BHXH, BHYT với các đơn vị như: Hội Nông dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh...
 

Trên cơ sở nội dung đã ký kết, các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các buổi tập huấn hoặc lồng ghép tuyên truyền cho các cán bộ, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về chính sách BHXH, BHYT. Tiêu biểu như Hội Nông dân tỉnh và BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho 200 cán bộ thuộc các chi hội, mặt trận, đoàn thể, hội viên Hội Nông dân.  Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện cho hơn 140 hội viên hội phụ nữ tại hai xã Bình Thới (Bình Sơn) và Tịnh Giang (Sơn Tịnh). Qua đó giúp cán bộ, hội viên các hội đoàn thể hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH, BHYT tự nguyện...

Bên cạnh việc phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về luật, nghị định, thông tư liên quan đến BHXH, BHYT; vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước; kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tuyên truyền làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT; những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất biện pháp tháo gỡ.

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh tổ chức hội thảo về tuyên truyền Luật BHXH, BHYT; treo băng rôn, pa-nô, áp-phích... để từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cấp, các ngành, của người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT

Với những biện pháp tích cực trong công tác tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, tại xã điểm Bình Trung (Bình Sơn), sau đợt triển khai thí điểm số người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện tăng lên 302 người, nâng tổng số người có thẻ BHYT trên địa bàn xã lên 6.987/10.442 người (đạt 66,91% dân số của xã). Tại xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành), số người tham gia BHYT hộ gia đình cũng tăng lên đáng kể với tổng số 650 người, nâng tổng số người có thẻ BHYT toàn xã là 5.400/8.689 người (đạt 62,14% dân số của xã).

  Ông Trương Văn Nam-Giám đốc BHXH nhấn mạnh: “Các đơn vị trong toàn ngành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả đáng mừng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm ngoái”.  

Tuy nhiên, ông Nam cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục, nhất là tình trạng nợ đọng, chây ì có chiều hướng gia tăng. Các biện pháp chế tài xử lý vẫn chưa đủ sức răn đe đối với các đơn vị nợ đọng. Trong thời gian đến, BHXH tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền Luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng và website BHXH tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Đặc biệt, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHYT  có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015 để các tầng lớp nhân dân biết và chủ động tham gia.

Thanh Hiếu
 

.
.