Cập nhật lúc: 10:16, 04/11/2014 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh có 11 KDC được chọn làm điểm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc


(Báo Quảng Ngãi)- Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11), huyện Sơn Tịnh có 246 KDC tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Trong đó, có 11 KDC được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung cơ bản của ngày hội gồm 2 phần chính, là phần lễ và phần hội. Thông qua việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân cũng như của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể và các tổ chức thành viên của Mặt trận về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.


K.Cúc - N.Đồng
 

.