Cập nhật lúc: 20:54, 29/05/2014 [GMT+7]
.

Ba Giang đang cần sự chung tay, góp sức


(Báo Quảng Ngãi)- Xã Ba Giang được tách ra từ xã Ba Dinh (Ba Tơ), là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, là căn cứ địa của cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã được Nhà nước công nhận là An toàn khu, đồng bào Hrê chiếm tới 98,19%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%.

Đường bê tông hiện mới chỉ nối từ Quốc lộ 24 về đến trung tâm xã, còn từ xã đi về các thôn phải đi đường đất đá lởm chởm, quanh co, có nhiều dốc cao, suối sâu rất hiểm trở nên vào mùa mưa lũ thường bị chia cắt. Đời sống của bà con dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn (chỉ có thôn Nước Lô ở gần trung tâm xã nên đời sống của đồng bào khá hơn). Kinh tế chủ yếu là trồng cây keo lai, canh tác ruộng bậc thang, nhưng diện tích không đáng kể.

Một góc của thôn Gò Khôn, xã Ba Giang.
Một góc của thôn Gò Khôn, xã Ba Giang.


Chăn nuôi chủ yếu vẫn là trâu, bò và có xu hướng ngày càng giảm. Chăn nuôi heo gà chỉ để phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng, chưa trở thành hàng hóa. Xã chưa hình thành chợ, chỉ có một vài hộ dân sống ven đường bê tông buôn bán hàng tạp hóa. Về thực phẩm thì do các “chợ di động” bằng xe máy từ thị trấn chở lên bán cho đồng bào. Người dân ở đây chưa làm giàu được trên mảnh đất mình đang sống, mà chủ yếu phải làm thuê do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ người mù chữ, nhất là phụ nữ còn cao, là một trở lực rất lớn trong việc tiếp thu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Để tạo động lực thúc đẩy địa phương này phát triển, vấn đề đặt ra hiện nay là: Cần tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường từ xã về các thôn để giúp dân đi lại dễ dàng, đây là tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, xóa mù chữ một cách căn bản và bền vững, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao dân trí. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, xây dựng đời sống lành mạnh, từng bước xỏa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

 Giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương nơi có An toàn khu cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng đội ngũ người có uy tín để nêu gương cho mọi người. Mỗi hội đoàn thể phải đăng ký phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với đối tượng thuộc hội đoàn thể mình. Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi để các hộ nghèo làm theo.

 Thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, chuyển một số diện tích đất rừng phòng hộ sang đất trồng rừng để bà con có đất sản xuất. Ngoài cây keo, cần cung cấp giống cây lâu năm, cây gỗ quý cho đồng bào trồng rừng phòng hộ ở đầu nguồn để giữ nước và chống sạt lở. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Hướng dẫn, khuyến khích đồng bào thực hiện mô hình vườn rừng kết hợp chăn nuôi để tự túc về thực phẩm, đồng thời trao đổi hàng hóa. Lắp đặt hệ thống ống nước ở đầu nguồn các con suối dẫn nước vào vùng ruộng bậc thang để dân có nước trồng lúa. Ngoài ra tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án của Nhà nước, sự đầu tư, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt việc giảm nghèo nhanh, bền vững.

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, về ý thức tự lực tự cường, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy truyền thống cách mạng vào việc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của xã, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng tình đoàn kết, thương yêu trong cán bộ và trong cộng đồng dân cư, chung một ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: VÕ NGỌC THẠCH

 

.