Cập nhật lúc: 15:53, 05/04/2014 [GMT+7]
.

Những điểm mới trong quy định về nhuận bút báo chí


(Baoquangngai.vn)- Kể từ 1.6.2014, chế độ nhuận bút mới trong lĩnh vực báo chí, theo quy định của Nghị định 18, vừa được Chính phủ ban hành sẽ bắt đầu được áp dụng. Nghị định 18 có điều chỉnh một số chương liên quan đến báo chí và xuất bản so với Nghị định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP về chế độ nhuận bút.

Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định hệ số tối đa là 10 đối với tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh. Đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu thì hệ số tối đa là 30. Riêng thể loại trực tuyến, Media thì hệ số tối đa là 50. Trong đó, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.150.000 đồng).

Tính ra, với mỗi tin đăng tải, nhuận bút cao nhất tác giả được nhận là 1.150.000 đồng. Nếu tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm (ví dụ như bão lũ) được hưởng thêm tối đa bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó (tương đương tối đa 2.300.000 đồng/tin).

 

 

Lần này Nghị định chỉ quy định hệ số tối đa mà không quy định hệ số tối thiểu như trước đây. Vì hiện tại nhiều cơ quan báo chí không trả đủ mức nhuận bút tối thiểu của khung nhuận bút tại Nghị định cũ, nếu tiếp tục áp dụng quy định này trong Nghị định mới sẽ khiến cho một văn bản pháp luật ra đời nhưng lại không được thực hiện.

Với các tác phẩm báo in, báo điện tử, nhuận bút, thù lao được bổ sung đối tượng hưởng là người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo báo chí; thêm thể loại báo chí là trực tuyến, media vào khung nhuận bút. Tổng biên tập sẽ quyết định nhuận bút, thù lao thông tin do đọc giả cung cấp trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong các bài phỏng vấn, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn được cơ quan báo chí chi trả nhuận bút theo quy chế của cơ quan báo chí.

Với báo nói, báo hình, nghị định mới quy định rõ hơn về thù lao, nhuận bút; bổ sung đối tượng được hưởng thù lao, nhuận bút; thể loại tọa đàm, giao lưu trong khung nhuận bút phù hợp với thực tế. Riêng với thể loại cầu truyền hình, cầu phát thanh, chương trình phát thanh trực tiếp… tùy theo quy mô, tính chất, tổng giám đốc hoặc giám đốc các đài phát thanh, truyền hình quyết định mức nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những người liên quan thực hiện chương trình đó.

Nghị định mới này còn bổ sung khung về khiếu nại, tố cáo đối với chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; quy định tác phẩm báo chí đăng tải lại có trích dẫn nguồn của cơ quan báo chí khác đã có thỏa thuận chia sẻ thông tin theo quy định về bản quyền, nhuận bút do các cơ quan báo chí thỏa thuận quyết định.

Ngoài ra, khung nhuận bút cho báo chí tại Nghị định chỉ quy định hệ số tối đa mà không quy định hệ số tối thiểu. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút cho báo chí bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay cho 10% mức tiền lương tối thiểu đề phù hợp với các quy định về tiền lương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014.

 

PV
 

.