Cập nhật lúc: 10:17, 18/12/2013 [GMT+7]
.

Điểm tựa pháp lý cho người nghèo


(Báo Quảng Ngãi)- Qua 3 năm (2011 -2013) thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực.
 
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Để công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược TGPL trên địa bàn tỉnh. Trong đó,  chỉ đạo Sở Tư pháp quán triệt sâu rộng nội dung chiến lược đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Sở đã lồng ghép phổ biến các nội dung trong các hội nghị tập huấn nghiệp vụ TGPL cho đội ngũ cộng tác viên. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của công tác TGPL ở các cấp, các ngành ngày càng nâng cao; các cơ quan liên quan luôn có sự phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động TGPL.

 

Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật trong đăng ký khai sinh cho con.
Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật trong đăng ký khai sinh cho con.


Qua 3 năm triển khai thực hiện, các ngành và địa phương đã cấp phát miễn phí hàng ngàn tờ gấp pháp luật, lắp đặt bảng thông tin và hộp tin về TGPL, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng… Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt gần 200 bảng thông tin và hộp tin về TGPL tại các xã, phường, thị trấn và lắp đặt tại bảng thông tin và hộp tin về TGPL tại địa điểm thuận lợi ở 37/47 cơ quan tiến hành tố tụng để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu.

Qua đó, có 60% người dân biết về quyền được TGPL. Tổ chức bộ máy Trung tâm TGPL được củng cố, kiện toàn, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định, với 2 phòng trực thuộc và 2 chi nhánh đặt ở huyện Mộ Đức và Trà Bồng. Sở Tư pháp vận động các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội đăng ký tham gia TGPL nên hoạt động TGPL ngày càng hiệu quả, ý thức trách nhiệm của người thực hiện TGPL ngày càng nâng cao. Hoạt động TGPL lưu động ở cơ sở được chú trọng và đa dạng về cách thức tổ chức.

Toàn tỉnh có 9/16 văn phòng luật sư, chi nhánh công ty luật và 1 trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia đăng ký tham gia TGPL. Qua đó, chất lượng vụ, việc được TGPL ngày càng nâng cao. Mạng lưới TGPL ở cơ sở cũng được tỉnh chú trọng phát triển. Hiện toàn tỉnh có 154 CLB TGPL được hình thành tại các xã, phường, thị trấn từ đồng bằng, thành thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các CLB thường xuyên trao đổi, thảo luận, hòa giải các vụ việc tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư; giới thiệu các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan trực tiếp đến các quyền và nghĩa vụ của công dân.

Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm TGPL tỉnh đã thực hiện hoàn thành 3.546 vụ việc TGPL cho 3.560 đối tượng, đạt 90% tổng số vụ việc thụ lý. Trong đó, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu TGPL bằng hình thức tư vấn pháp luật, hòa giải chiếm hơn 90%. Tỷ lệ vụ án tham gia tố tụng có trợ giúp viên pháp lý và luật sư là cộng tác viên TGPL bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị can, bị cáo là người thuộc diện được TGPL đạt 87%; tỷ lệ vụ việc có sự tham gia của TGPL từ giai đoạn điều tra hoặc khởi tố vụ án đạt 14%.

Những kết quả trên cho thấy công tác TGPL đã dần đi vào đời sống, người dân ngày càng biết đến hoạt động này và khả năng đáp ứng nhu cầu TGPL của Trung tâm ngày càng cao, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, hoạt động TGPL còn nhiều khó khăn do nhận thức về quyền được TGPL của người dân còn chưa cao; lực lượng làm công tác TGPL còn mỏng nên hoạt động TGPL ở khu vực nông thôn, miền núi chưa kịp thời.    


            Bài, ảnh: Bá Sơn
 

.