Cập nhật lúc: 13:34, 30/12/2013 [GMT+7]
.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Tập trung nguồn lực thu đạt kế hoạch năm 2013


(Báo Quảng Ngãi)- Theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh tính đến ngày 20.12.2013 toàn tỉnh thu được 1.152,28 tỷ đồng (đạt 95,55% kế hoạch giao thu). Sau khi cân đối số phải thu và kế hoạch truy thu nợ đọng, ông Đỗ Ngọc Thạch Giám đốc BHXH tỉnh nhận định và đánh giá, số thu đến ngày 31.12.2013 toàn tỉnh ước đạt và vượt kế hoạch năm từ 3-5%.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2013 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ ở Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp của tỉnh, kinh tế tư nhân, hộ gia đình còn tiềm ẩn những rủi ro. Nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thua lỗ, lao động thiếu việc làm, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn thu cũng như quá trình giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động. Xác định được những khó khăn đó,  ngay từ đầu năm, sau khi có kế hoạch giao thu, lãnh đạo BHXH tỉnh sớm triển khai phân bổ kế hoạch kịp thời cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản hướng dẫn thi hành luật và một số văn bản hướng dẫn bổ sung để nhân dân, người lao động cũng như chủ sử dụng lao động nắm bắt kịp thời.

 

Cán bộ BHXH tỉnh giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân tại bộ phận
Cán bộ BHXH tỉnh giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân tại bộ phận "một cửa". Ảnh: B.Sơn


Đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Công an tỉnh ký kết chương trình hành động về tổ chức quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo chức năng, nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cho từng ngành. Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với các phòng ban liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chuyên đề về BHXH nhằm tập trung khai thác nguồn thu mới, thu và truy thu nợ đọng, giải quyết đảm bảo, kịp thời quyền lợi cho đối tượng tham gia.

Trực tiếp chỉ đạo cho các phòng liên quan của BHXH  tỉnh cử cán bộ chuyên trách bám sát địa bàn, phân công phân nhiệm cụ thể cho cán bộ thu theo dõi, đôn đốc các đơn vị có số nợ lớn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết các chế độ cho người lao động. BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ - TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 143 đơn vị sử dụng lao động. Trong đó thanh tra, kiểm tra chuyên đề về BHXH là 128 đơn vị. Tính tại thời điểm thanh tra, các đơn vị có số dư nợ là 81 tỷ đồng, đến nay các đơn vị đã khắc phục được gần 70%.

Qua thanh tra, kiểm tra cũng đã phát hiện tình trạng vi phạm pháp luật phổ biến tại các đơn như: Mức đóng, đóng không đủ số lao động, thời gian kéo dài. Việc xét duyệt cũng như chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức tại các đơn vị còn nhiều thiếu sót, người đi làm vừa hưởng lương vừa được hưởng trợ cấp ốm đau, ký thay, nhận hộ không có giấy ủy quyền lưu kèm… Qua phối hợp thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, thực hiện chính sách BHXH. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tổ chức được 2 đợt thu nợ với 6 tổ thu tại 59 đơn vị, tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, đạt gần 70%.

Cùng với biện pháp thu và truy thu nợ đọng, công tác phối hợp thu BHYT học sinh, sinh viên cũng được chú trọng. Năm học 2013-2014 việc tổ chức thu phí BHYT học sinh, sinh viên được chia thành 2 đợt, bắt đầu từ đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 10.2013. Theo kết quả báo cáo toàn tỉnh tổng số học sinh tham gia là 167.377 học sinh, giảm 1.345 học sinh so với năm học trước (do số học sinh giảm so với năm học trước nhưng tỷ lệ tham gia của các trường đều tăng).


Một nguyên nhân tăng nguồn thu năm 2013 đó là sự hỗ trợ tích cực của ngành Tài chính trong việc chuyển nguồn tiền do ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, thân nhân người có công, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngành Tài chính đã chuyển hết số tiền trong tháng 10.2013 và số nợ trong năm 2012.

Như vậy, việc triển khai đồng bộ các biện pháp thu và truy thu nợ đọng mang lại hiệu quả cao trong thời gian qua, là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của đảng bộ, chính quyền, đơn vị. Bên cạnh đó có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức trong ngành đã góp công lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngành cấp trên giao.  
        

Quang Hùng
 

.
.