Phạt Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 164 triệu đồng vì gây ô nhiễm

Thứ Năm, 14:23, 13/06/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, với tổng số tiền phạt là 164 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN

 

Đường ống nước thải chưa xử lý của công ty Đường ra môi trường.
Đường ống nước thải chưa xử lý của Công ty cổ phần Đường ra môi trường.


Theo đó, Công ty Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bị phạt tới 2 hành vi. Hành vi thứ nhất là xây lắp và vận hành không đúng quy trình ở công trình xử lý môi trường theo nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Hành vi thứ hai là vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất đúng theo nội dung được quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải trước khi xả thải ra môi trường đối với Nhà máy đường Phổ Phong.


Tin, ảnh: PV
 

 

.