,
Cập nhật lúc 22:50, Friday, 08/02/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng nông thôn mới


(QNĐT)- ​​UBND tỉnh vừa ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2015, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực cho 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.
 
Nội dung hỗ trợ gồm: Lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; xây dựng trụ sở xã; công tác đào tạo cán bộ; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn; công trình thể thao xã, thôn; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; chợ nông thôn; hầm biogas.

Về mức hỗ trợ, đối với các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và các xã thuộc huyện đảo Lý Sơn: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. Riêng các hạng mục: nghĩa trang nhân dân: ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ 70%; ngân sách huyện 30%; thoát nước thải khu dân cư: ngân sách huyện 60%; ngân sách xã và huy động khác 40%; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản: ngân sách Trung ương, tỉnh 70%; ngân sách huyện 30%; hầm biogas: ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ 40%; còn lại là huy động dân.

Đối với các xã còn lại, mức hỗ trợ cho từng nội dung cụ thể theo tỷ lệ % đối với vốn ngân sách Trung ương, tỉnh; vốn ngân sách cấp huyện; vốn ngân sách cấp xã và huy động khác. Riêng các nội dung lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; xây dựng trụ sở xã; công tác đào tạo cán bộ và trạm ý tế xã vẫn là 100% vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và tỉnh.
 
 
PV
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201302/Quy-dinh-muc-ho-tro-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-xay-dung-nong-thon-moi-2218394/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quảng Ngãi: Hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết
(QNĐT)- Ông Nguyễn Duy Nhân, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi cho biết, Sở đã trình UBND tỉnh kế hoạch thăm Tết Quý Tỵ đối với những gia đình chính sách khó khăn, gia đình nghèo trong tỉnh.
,
,
,