Ba Tơ: Nhiều dự án triển khai chậm

Thứ Hai, 19:45, 20/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Nguồn vốn Chương trình 135 - II năm 2012 đầu tư ở huyện Ba Tơ cũng như các huyện miền núi trong tỉnh khá dồi dào. Bởi nguồn vốn này được chuyển từ năm 2011 sang, không chịu ảnh hưởng chung trong các nguồn vốn đầu tư công bị cắt giảm hoặc tạm dừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này các hợp phần để triển khai xây dựng ở Ba Tơ hầu hết vẫn còn nằm trên giấy, tiến độ giải ngân quá chậm.
 

TIN LIÊN QUAN


Tiến độ quá chậm

Tuyến đường từ UBND xã Ba Giang đi thôn Ba Nhà và tuyến đường bê tông thôn Nước Tiên xã Ba Dinh là hai trong nhiều công trình có tiến độ triển khai rất chậm. Tuyến đường từ UBND xã Ba Giang đi thôn Ba Nhà được đầu tư 2 tỉ đồng (từ nguồn vốn của Chính phủ Ailen viện trợ) để xây dựng các hạng mục: Cống thoát nước, rãnh dọc và đổ bê tông với chiều dài gần 800 mét, mở mới hơn 500 mét, mặt đường rộng 3 mét. Tuy nhiên, đến thời điểm này công trình mới thực hiện được 10% khối lượng công việc. Tuyến đường thôn Nước Tiên được đầu tư 1,5 tỉ đồng do tổ chức Liên minh Châu Âu hỗ trợ để bê tông với chiều dài gần 900 mét và 6 cống thoát nước. Đến nay, công trình cũng chỉ đạt 80% khối lượng. Khi đề cập vấn đề giải ngân  nguồn vốn, chủ đầu tư cho biết chưa giải ngân được đồng nào vì gặp khó khăn về thủ tục.

Việc thi công tuyến đường thôn Nước Tiên xã Ba Dinh mới đạt 80% khối lượng.
Việc thi công tuyến đường thôn Nước Tiên xã Ba Dinh mới đạt 80% khối lượng.


Theo báo cáo của huyện Ba Tơ, các nguồn vốn được viện trợ từ các nước ngoài, như Chính phủ Ailen; Liên minh Châu Âu hơn 3,5 tỉ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đến nay chưa giải ngân đồng nào. Riêng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Phần Lan mới giải ngân được gần 840 triệu/1 tỉ đồng.

Còn nguồn kinh phí Chương trình 135 - II năm 2011 thực hiện trong năm 2012 của Ba Tơ gần 12 tỉ đồng để đầu tư cho các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất; hợp phần cơ sở hạ tầng (đầu tư xây dựng công trình mới, duy tu bảo dưỡng công trình); hợp phần nâng cao năng lực (đào tạo cán bộ cộng đồng) cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện khá sớm, nhưng tất cả các hợp phần này hiện mới lập báo cáo, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế...

Năng lực của chủ đầu tư yếu

Cũng như các huyện miền núi trong tỉnh, nguồn vốn Chương trình 135 - II huyện Ba Tơ đều giao cho các xã làm chủ đầu tư. Ông Phạm Văn Dút - Chủ tịch UBND xã Ba Khâm cho biết: Xã được giao 1 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này xã đầu tư cho việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở hai thôn Đồng Râm và Hố Sâu. Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương đã hết quỹ đất xây dựng nhà cộng đồng. Xã vận động bà con hiến đất xây dựng nên kéo dài thời gian. Khi có chỗ xây dựng thì vướng vào việc lập hồ sơ thủ tục dẫn đến chậm trễ chưa thể triển khai xây dựng được.

Lãnh đạo các xã Ba Vì, Ba Nam, Ba Bích, Ba Xa... thì cho rằng: Xã chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân. Ngoài việc lập hồ sơ, rồi điều chỉnh liên tục phương án thiết kế dẫn đến chậm trễ, còn phải xử lí nhiều công việc từ Chương trình 30a. Các phòng ban chuyên môn của huyện Ba Tơ thì nhận định có quá nhiều chủ đầu tư gặp lúng túng trong việc lập dự toán, thẩm định để triển khai hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; việc mở các lớp đào tạo cán bộ cộng đồng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ với các khuyến nông viên mở các lớp ở  thôn, xã và huyện...


Ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND Ba Tơ thừa nhận: Việc triển khai xây dựng các hợp phần Chương trình 135 - II chậm trễ cốt yếu là do năng lực cán bộ xã còn yếu trong việc lập hồ sơ thiết kế. Trong khi các phòng, ban liên quan thì chưa hướng dẫn sâu sát, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở địa phương kịp thời dẫn đến tiến độ triển khai quá ì ạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 135-II ở huyện miền núi Ba Tơ đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư. Đối với những công trình đã khởi công thì chủ đầu tư và đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành cũng như có kế hoạch giải ngân phù hợp, tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những công trình chưa khởi công thì các xã cần sớm hoàn thành phương án gửi các phòng, ban chức năng của huyện để kịp thời phê duyệt, thẩm định để triển khai thi công công trình, đảm bảo hoàn thành trong năm 2012.  


 Bài, ảnh: MAI HẠ
 
 

.