Trà Bồng: Phát huy vai trò của người có uy tín

Chủ Nhật, 14:46, 04/03/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín nên trong những năm qua, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Trà Bồng đã có những đóng góp thiết thực cho việc phát huy sức mạnh đoàn kết ở địa bàn dân cư.     

Là một huyện miền núi, với địa hình đồi núi cao, sông suối, dân cư sống rải rác (trên 31 nghìn dân), trình độ dân trí chưa cao… là một cản trở không nhỏ trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Trong điều kiện đó, UBMTTQVN  huyện Trà Bồng xác định, vai trò các già làng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Chính lực lượng này là cầu nối để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Nhờ phát huy tốt vai trò của người có uy tín nên đời sống kinh tế- xã hội của huyện Trà Bồng ngày càng phát triển.
Nhờ phát huy tốt vai trò của người có uy tín nên đời sống kinh tế- xã hội của huyện Trà Bồng ngày càng phát triển.


Nói về vai trò của các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, bà Đinh Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trà Bồng cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác và phát huy truyền thống của dân tộc, đồng bào các dân tộc huyện Trà Bồng luôn luôn đoàn kết bên nhau ra sức thi đua lao động, học tập để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc.

Trong thành quả ấy có sự đóng góp đáng trân trọng của những già làng, trưởng thôn, những người uy tín trong cộng đồng. Bằng khả năng của mình, các già làng, người có uy tín sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu qua các cuộc họp, dịp lễ hội, cả lúc bà con tập trung sản xuất. Qua những lời lẽ tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hàng ngày, về cách làm ăn… những già làng, trưởng thôn ở vùng đồng bào dân tộc đã góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, vận động thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, giữ gìn an ninh trật tự...

Già làng Hồ Văn Thuận, ở xã Trà Thủy bộc bạch: "Mình được bà con tôn trọng, tin tưởng thì mình phải luôn tìm hiểu, lắng nghe bà con. Bà con có khó khăn gì thì tìm cách giúp đỡ. Già làng cũng phải luôn học hỏi, nắm bắt thông tin, nhất là phải hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước mới nói đúng, làm đúng được. Có như vậy bà con mới nghe, mới tin và làm theo".

Để phát huy cao nhất vai trò của người có uy tín, bà Đinh Thị Thu Hương cho biết: Mặt trận huyện đã quan tâm, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và động viên người uy tín ở các xã, thị trấn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước... để con cháu, họ tộc, cộng đồng học tập làm theo.

Ngoài ra, trong công tác củng cố tổ chức hoạt động của mặt trận, UBMTTQVN huyện còn chú trọng thực hiện việc cơ cấu ủy viên Uỷ ban mặt trận là những cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong các tầng lớp xã hội để họ có điều kiện phát huy hết vai trò của mình trong cộng đồng, trong xã hội. Đồng thời, xây dựng các mô hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… mà ở đó người uy tín giữ vai trò là người thủ lĩnh, hướng dẫn tuyên truyền và giúp đỡ mọi người cùng thực hiện.   

Với việc làm của những người có uy tín trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã làm cho đời sống mọi mặt của bà con ở thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện thay đổi đáng mừng. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, tội phạm, tệ nạn xã hội được ngăn chặn, đẩy lùi. Các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện được củng cố và tăng cường…"- bà Hương phấn khởi.

Có thể khẳng định, những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc ở Trà Bồng đã thật sự phát huy vị trí và tầm ảnh hưởng của mình, là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với dân, điểm tựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và quốc phòng, an ninh trật tự ở địa bàn miền núi.


      Bài, ảnh: Ngọc Đức
 

.