,
Cập nhật lúc 13:55, Thursday, 23/02/2012

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012


(QNg)- Xác định năm 2011 là năm có nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Chính vì vậy ngay từ đầu năm  đơn vị đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho BHXH các huyện, thành phố, các phòng chức năng để kịp thời triển khai thực hiện. Đồng thời phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, dài hạn để CB, CC, VC toàn ngành hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả; tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động hợp tác, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các chế độ, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia cũng như người thụ hưởng chính sách, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó khai thác, mở rộng đối tượng tham gia nhằm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, thành công lớn nhất trong năm là công tác tham mưu phối hợp với các cấp chính quyền đại phương, các sở, ngành liên quan trong việc chỉ đạo công tác thu. Trong đó nổi bật là việc  tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND; phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong việc thu nợ ở các đơn vị; phối hợp với ngành Giáo dục-đào tạo, Tài chính, Y tế  triển khai có hiệu quả chính sách BHYT... Vì vậy tính đến ngày 31/12/2011 toàn tỉnh đã thu được 798,825 tỷ đồng đạt và vượt 106,39% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng hơn 4% so với năm 2010). Đây được coi là bước thắng lợi lớn trong sự phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

Về công tác giải quyết các chế độ chính sách BHXH, đơn vị, thực hiện theo cơ chế "một cửa" nên tất cả hồ sơ tiếp nhận từ huyện cũng như các đơn vị trên tỉnh đều được giải quyết nhanh chóng theo đúng quy định. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết được gần 6.000 hồ sơ các loại (gồm: Hồ sơ đối tượng hưởng BHXH hàng tháng, hưởng trợ cấp một lần, các chế độ khác và hơn 10.000 trường hợp hưởng các chế độ ngắn hạn,...) tất cả đã được giải quyết chính xác đáp ứng yêu cầu của đối tượng tham gia.

Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng, với tổng số tiền chi trả trong năm hơn 700 tỷ đồng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không có sai sót xảy ra. Riêng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã kịp thời điều chỉnh và chi trả ngay trong tháng điều chỉnh; đồng thời triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện chi trả thông qua đại lý theo quy định mới; khuyến khích mở rộng, tạo điều kiện cho đối tượng nhận lương hưu qua thẻ ATM.

Đối với công tác giám định BHYT, đến nay đơn vị đã hoàn thành việc phân cấp cho các huyện, thành phố, tạo thuận lợi cho công tác giám định chi phí KCB BHYT tại các cơ sở. Năm 2011, đã giám định 1.045.670 lượt KCB nội, ngoại trú phát sinh trên địa bàn (tăng 27,95% so với năm 2010). Tuy số lượt KCB gia tăng nhưng có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa ngành BHXH và y tế nên quỹ KCB năm 2011 tại đơn vị tiếp tục cân đối và có dự phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được của đơn vị, trong năm 2011 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là tình trạng nợ đọng, chậm đóng ở các doanh nghiệp. Tổng số nợ tồn đọng tính đến thời điểm 31/12/2011 là 27,5 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH bắt buộc là 20 tỷ, tương ứng 5,2% số BHXH bắt buộc phải thu.  Trong quá trình xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ phát hiện những sai sót khi cấp sổ BHXH cho người lao động như: Về thời gian công tác, chức danh nghề, cấp hàm, thời gian trong quân đội, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết chế độ cho người lao động… Bên cạnh đó việc cung cấp danh sách in thẻ BHYT của các địa phương cho đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi còn nhiều sai sót; tình trạng lạm dụng quỹ BHYT vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở KCB…

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, hy vọng trong năm 2012 tập thể CB, CC, VC BHXH Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.          


Thanh Hiếu
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201202/Bao-hiem-xa-hoi-tinh-Phan-dau-hoan-thanh-tot-cac-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2012-2133330/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,