Quảng Ngãi: Xử phạt vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp

Thứ Hai, 15:15, 26/09/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định số 20, 21/QĐ-XPHC về việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” đối với 2 doanh nghiệp đó là Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (tại KKT Dung Quất) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn (tại KCN Quảng Phú- TP Quảng Ngãi) với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Theo đó, đối với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (tại KKT Dung Quất) tổng số tiền phạt là 330 triệu đồng với lý do thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 
Xuất sản phẩm bia Sài Gòn tại NM Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi
Xuất sản phẩm bia Sài Gòn tại NM Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi

Cụ thể, sử dụng phun cát trong hoạt động sửa chữa tàu khi không được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, cấp phép; không vệ sinh ụ tàu; không xây lắp công trình xử lý môi trường như hệ thống thu gom nước thải, thoát nước mưa; không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau, chất thải nguy hại để ngoài trời không có mái che…

Đối với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi bị xử phạt tổng số tiền 64 triệu đồng với lý do thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cụ thể không có kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường, chưa có biện pháp thu gom nước nhiễm bẩn bề mặt tại khu vực chứa chất thải rắn để xử lý tại hệ thống nước thải; không thực hiện việc giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh theo qui định; xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần…

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi có biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính do các hành vi vi phạm của hai doanh nghiệp gây ra.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN tại Quảng Ngãi)
.