Dự án Khôi phục các hồ chứa nước nhỏ tại Quảng Ngãi gặp nhiều vướng mắc

Thứ Ba, 09:09, 24/05/2011 [GMT+7]
.

(QNg)- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Khôi phục 7 hồ chứa nước quy mô nhỏ tại Quảng Ngãi phải hoàn thành trong tháng 1/2011, để bàn giao mặt bằng xây dựng công trình. UBND tỉnh đã giao UBND các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo các tổ chức bồi thường của huyện tiến hành công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất từ tháng 11/2010, để lập và trình duyệt phương án bồi thường.
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi (thứ nhất bên phải) kiểm tra hồ chứa nước Huân Phong và nghe lãnh đạo xã Phổ Cường báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng tại công trình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi (thứ nhất bên phải) kiểm tra hồ chứa nước Huân Phong và nghe lãnh đạo xã Phổ Cường báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng tại công trình.

Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dưng Thuỷ lợi Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức đo vẽ hồ sơ địa chính và lập thủ tục trình thu hồi đất, để xây dựng công trình. Tuy vậy thời gian qua công tác này thực hiện còn chậm, đến nay mới hoàn thành việc tháo cạn nước trong các hồ và bàn giao hiện trạng các hồ chứa nước cho các đơn vị thi công. Phương án và dự toán bồi thường đợt I của dự án cũng được Chủ tịch UBND các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ phê duyệt và Trung tâm Phát triển quỹ đất của các huyện này đã chi trả xong một phần tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng, song hiện  ở cả 7 công trình thuỷ lợi nhỏ vẫn còn tồn đọng một số vướng mắc như: Việc xác định loại đất để bồi thường, diện tích bồi thường để có mặt bằng thi công chưa giải quyết xong; thiếu sót trong quá trình trích đo, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc bồi thường; một số hạng mục của công trình còn bị bỏ sót; mức hỗ trợ sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản chưa xác định rõ và có phần chưa thoả đáng, nên nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường... Do đó chưa giao được mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi tại phiên họp ngày 17/5/2011, để giải quyết những vướng mắc nói trên và bàn giao mặt bằng cho kịp tiến độ của các đơn vị thi công, trong thời gian đến Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuỷ lợi Quảng Ngãi cùng với UBND các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và các xã có liên quan phải khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các hồ chứa nước. Nếu diện tích mặt bằng còn thiếu thì bổ sung, đảm bảo đủ điều kiện cho nhà thầu thi công. Khi giao mặt bằng cho nhà thầu Ban quản lý dự án cần có sự xác nhận rõ ràng, chính xác và ứng tiền trước, để kịp giao trả sớm cho dân. Trong việc hỗ trợ sản xuất, diện tích nào thực sự bị thiệt hại trong vụ hè thu thì phải bồi thường, nuôi hải sản trong lòng hồ bị thiệt hại cũng phải hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi theo quy định chung. Nguyên tắc xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng là phải thống nhất giống nhau ở tất cả các địa phương trong tỉnh.
 
 Xe cơ giới đang thi công công trình hồ chứa nước Hóc Nghi (xã Phổ Cường - huyện Đức Phổ).
Xe cơ giới đang thi công công trình hồ chứa nước Hóc Nghi (xã Phổ Cường - huyện Đức Phổ).

Dự án Khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, cùng với Ngân sách địa phương. Đây là cơ hội tốt để tỉnh ta có điều kiện khôi phục lại các hồ chứa nước quy mô nhỏ. Vì vậy các địa phương và các đơn vị hữu quan, cần tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu để khỏi ảnh hưởng đến tiến độ  thi công.

Bài, ảnh: Ng.Khâm
.