Lãnh đạo tập đoàn kinh tế nhà nước không đi xe quá 840 triệu đồng/ô tô

Thứ Tư, 21:59, 19/01/2011 [GMT+7]
.

Từ 1/3/2011, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi từ Công ty nhà nước và các chức danh tương đương được sử dụng 1 xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày và đi công tác với mức giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe.
 
Đây là thông tin được nêu tại Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 của Bộ Tài chính.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thông tư cũng quy định các chức danh công tác tại công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được sử dụng xe ô tô khi đi công tác (không bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) với mức giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe gồm 3 trường hợp.
 
Xe ô tô quy định tại Thông tư này là xe ô tô phục vụ công tác từ 16 chỗ ngồi trở xuống và xe ô tô chuyên dùng (gọi chung là xe ô tô) được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước và nguồn vốn của công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Thứ nhất, Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc của Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các chức danh tương đương.
 
Thứ hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Uỷ viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các chức danh tương đương.
 
Thứ ba, Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Giám đốc, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các chức danh tương đương.
 
Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trang bị thì giá mua tối đa không vượt quá 720 triệu đồng/xe, nếu phải mua xe 2 cầu không vượt quá 1.040 triệu đồng/xe.
 
Theo VGP
.