,
Cập nhật lúc 08:58, Monday, 23/11/2009

Hải quan điện tử - "cửa tự động" của xuất, nhập khẩu


(QNg) - Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho phép 10 Cục hải quan các tỉnh, thành phố, trong đó có Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử (HQĐT). 
 
Ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, thời gian qua, Hải quan Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện thủ tục HQĐT. Đây có thể xem là "cửa tự động" cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng mà vẫn được quản lý, giám sát một cách chặt chẽ. Thủ tục HQĐT được thực hiện trên cơ sở Luật Hải quan; các Luật về thuế, các Nghị định của Chính phủ, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; các điều ước quốc tế liên quan đến hải quan mà Việt Nam là thành viên.

Các doanh nghiệp tham gia thủ tục HQĐT được thụ hưởng nhiều quyền lợi như: Được cơ quan Hải quan hỗ trợ, đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo HQĐT và tư vấn trực tiếp miễn phí; được sử dụng chứng từ điện tử hoặc ở dạng điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy kèm theo tờ khai HQĐT trong hồ sơ hải quan (HSHQ) để cơ quan hải quan kiểm tra theo yêu cầu; được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký HSHQ bằng giấy trong trường hợp cơ quan Hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết HSHQ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa; được thông quan và giải phóng hàng trên cơ sở tờ khai điện tử mà không phải xuất trình hoặc nộp các chứng từ kèm theo tờ khai trong HSHQ đối với những lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; chỉ phải nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc HSHQ có liên quan đến nội dung cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra đối với những lô hàng thuộc diện phải kiểm tra HSHQ và kiểm tra thực tế hàng hóa; được sử dụng chứng từ in ra từ hệ thống khai hải quan điện tử (có đóng dấu và chữ ký của đại diện doanh nghiệp) đối với lô hàng đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa về bảo quản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường.

Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí làm thủ tục hải quan và các loại phí khác do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng. Được cơ quan Hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Ông Huỳnh Văn Cần - Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, Hải quan Quảng Ngãi là đơn vị được triển khai thủ tục HQĐT theo Quyết  định số 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng do là đơn vị nhỏ, mới thành lập nên việc chuẩn bị để triển khai gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và cả nguồn nhân lực. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9/2009, Hải quan Quảng Ngãi đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai thực hiện HQĐT. Đơn vị đã chọn 10 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục HQĐT thí điểm ban đầu và cử đoàn công tác trực tiếp làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị đã thuê 5 máy chủ, nâng cấp đường truyền tại Cục, các chi cục hải quan và đường truyền từ các chi cục đến địa điểm kiểm tra, giám sát cảng.

Về phần mềm, trong tháng 9 và tháng 10/2009, đơn vị đã phối hợp với  Cục Công nghệ thông tin & TKHQ, Công ty FPT, Công ty Thái Sơn cài đặt các chương trình, tiến hành chạy thử tương đối ổn định với 3 loại hình là kinh doanh, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, gia công; chạy demo giả định doanh nghiệp khai báo đến cơ quan hải quan và đang chạy tốt. Hải quan Quảng Ngãi cũng đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai HQĐT và kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho đơn vị triển khai thủ tục HQĐT tại địa phương.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện thủ tục tiếp nhận dữ liệu thông tin khai báo từ doanh nghiệp gửi đến hải quan, để xử lý tiếp nhận vào hệ thống; tiến hành rà soát, kiểm tra các điều kiện cần thiết về hạ tầng, máy chủ, máy dự phòng, đường truyền, cập nhật những phiên bản mới vào hệ thống… để sẵn sàng triển khai ngay thủ tục HQĐT sau khi văn bản hướng dẫn thủ tục HQĐT có hiệu lực.

    THANH TOÀN
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/200911/Hai-quan-dien-tu-cua-tu-dong-cua-xuat-nhap-khau-1917000/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,