Tư Nghĩa: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

14:16, 05/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân cho biết, để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy tập trung lãnh đạo đối với các cơ sở đảng yếu kém; gắn xây dựng tổ chức đảng với việc củng cố xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tư Nghĩa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.          Ảnh: BS
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Tư Nghĩa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: BS
Hằng năm, trong đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm và yêu cầu báo cáo, giải trình, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục.
 
Trong đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm... Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản khắc phục xong những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm, nhất là giải quyết tốt hơn các vấn đề phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Bên cạnh đó, các cấp ủy ở huyện Tư Nghĩa đã chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã tổ chức 380 cuộc kiểm tra, 209 cuộc giám sát. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Tư Nghĩa đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên vi phạm...
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh, sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo một sắc thái mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở huyện Tư Nghĩa. Qua đó đã tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các chi, đảng bộ cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần  tự phê bình và phê bình có sự chuyển biến tích cực. Các mặt công tác như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ được chú trọng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân ngày càng nâng cao... Những chuyển biến tích cực này đã góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên. 
                
BÁ SƠN
 
 
 
.
.