Chú trọng công tác dư luận xã hội

09:41, 04/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác dư luận xã hội (DLXH) có vai trò đi trước mở đường để tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động khi thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, phải chú trọng nắm bắt, định hướng DLXH, nhằm bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động
 
Ở Quảng Ngãi, thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác DLXH. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thông tin DLXH trên địa bàn tỉnh. Qua báo cáo tổng hợp thông tin DLXH của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức điều tra DLXH và tham khảo ý kiến đối với một số vấn đề, từ đó đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra chủ trương đúng đắn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
 
Để kịp thời nắm bắt thông tin, ngành tuyên giáo từ cấp tỉnh đến cơ sở đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH. Tổ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh hoạt động hiệu quả. Định kỳ 2 lần/tháng, các cộng tác viên báo cáo tình hình nắm bắt thông tin DLXH về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hình thức hoạt động của Tổ cộng tác viên DLXH được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nên việc cung cấp, nắm bắt thông tin được nhanh chóng. Chất lượng các báo cáo thông tin của cộng tác viên được nâng cao, phản ánh khá đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính xác thực các vấn đề diễn ra trong thực tiễn cuộc sống.
 
Các địa phương trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của Tổ cộng tác viên DLXH. Đối với cấp xã có Tổ thông tin tuyên truyền do bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy làm tổ trưởng. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Quang Bình cho biết, Tổ cộng tác viên DLXH của thành phố hoạt động hiệu quả. Qua nắm bắt thông tin DLXH, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc bức xúc trong nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...
 
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng, cộng tác viên DLXH của huyện là cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, nên thuận lợi để nắm bắt toàn diện, đầy đủ thông tin, tình hình trên địa bàn huyện. Qua nắm bắt kịp thời tình hình DLXH tại cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, vướng mắc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn huyện.
 
Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội
 
Trong giai đoạn hiện nay, công tác DLXH cần được tăng cường. Yêu cầu đặt ra đối với công tác DLXH là phải có sự đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo sớm, chính xác tình hình và đề xuất giải pháp khả thi, kịp thời định hướng DLXH, nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng, thống nhất trong xã hội. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền phải kịp thời có giải pháp tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đội ngũ cộng tác viên DLXH phải thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng nắm bắt, phân tích thông tin DLXH...
 
Hiện nay, cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đồng thời nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động vẫn đang tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, thông qua mạng xã hội, bọn chúng đã gieo rắc thông tin sai sự thật nhằm tạo tâm lý hoang mang, kích động trong nhân dân... Do đó, công tác DLXH cần phải chú trọng hơn nữa, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, để sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, cũng như đẩy lùi dịch Covid-19, vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
 
 
Nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng
 
Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Trong đó lưu ý, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trên không gian mạng, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới.  
PHƯƠNG LÝ
 
 
.
.