Công tác dân vận trong tình hình mới: Gần dân, trọng dân

15:29, 14/06/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bám sát các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng "gần dân, trọng dân", đồng thời gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là chú trọng công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác dân tộc, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân... 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (thứ hai bên phải) và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị thiệt hại do nước biển xâm thực vào cuối năm 2020.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (thứ hai bên phải) và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị thiệt hại do nước biển xâm thực vào cuối năm 2020.
Để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên, sau đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường và đổi mới công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở; thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Tập trung khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh; vận động người dân bàn giao mặt bằng ở một số công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương; phát huy dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc lựa chọn, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026... Bên cạnh đó, hệ thống dân vận còn thường xuyên chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đầu năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân...
 
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 08 “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước và cán bộ thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào này, từng bước đưa nội dung dân vận khéo trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân và phát huy vai trò của mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến có tính bền vững, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư... Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị sẽ xây dựng các mô hình cụ thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ lựa chọn 1 - 2 mô hình điển hình để tuyên truyền, nhân rộng.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.