Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

20:55, 19/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công đã mang đến khí thế mới, tinh thần mới để đất nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nói riêng tự tin bước vào chặng đường mới. Và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngay sau đại hội là đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của đại hội thành hiện thực sinh động. 
Tập trung xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền  
 
Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Thành công của đại hội không chỉ thông qua được nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, mà quan trọng hơn là phải đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao cho nước giàu, dân mạnh. Cần chỉ đạo thống nhất, phải tạo ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đó mới là mục tiêu quan trọng nhất".  
Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 3.2.
Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 3.2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các Văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
 
Tại hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 3.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 14 điểm cầu trong toàn tỉnh, nhằm thông tin nhanh nhất, toàn diện nhất về kết quả Đại hội XIII đến đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc. Sau hội nghị này, mỗi đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tiễn sẽ xây dựng các kế hoạch học tập, quán triệt nội dung nghị quyết một cách phù hợp.
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Văn Hường cho biết: "Sau khi tiếp thu thông tin qua hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, chúng tôi đang lên dự thảo kế hoạch tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên để ngay sau tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ lan tỏa tinh thần, nội dung Đại hội XIII đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Khi có kế hoạch cụ thể về việc quán triệt, học tập nghị quyết của Tỉnh ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai một cách chặt chẽ, nghiêm túc".
 
Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
 
Cùng với học tập, quán triệt các nội dung, kết quả từ Đại hội XIII của Đảng, dựa trên các mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu được thông qua tại đại hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong nghị quyết vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
 
Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII sẽ được Đảng bộ thành phố gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nội dung nghị quyết đại hội cấp cơ sở chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, đối với một số nội dung mới, chúng tôi sẽ bổ sung phù hợp trong quá trình xây dựng chương trình hành động sắp tới.
 
Thành công của Đại hội XIII đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN. Cán bộ, đảng viên và nhân dân hy vọng, ngay sau khi nhận cương vị mới, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc được Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; qua đó khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước cường thịnh; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ: "Với trách nhiệm là người đứng đầu Tỉnh ủy và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ngay sau đại hội, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Trước mắt là tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, lan tỏa những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Đại hội XIII, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của nghị quyết cũng như những thông điệp mạnh mẽ mà đại hội đưa ra để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới có hiệu quả. Tiếp theo là tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động gắn với nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình để thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII và triển khai thực hiện...".
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.