Chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp:

Từng công việc phải chuẩn xác về tiến độ và đúng luật

21:40, 21/02/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tiến hành vào ngày 23.5.2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Quảng Ngãi...
Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu
 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. 
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tính đến thời điểm này, để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử và Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh gồm 31 thành viên; các tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và tổ giúp việc UBBC tỉnh. Cùng với đó là tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 7 đại biểu và 53 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -  2026. 
 
Ở cấp huyện và xã, tính đến ngày 1.2.2021, đã có 13/13 huyện, thị, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập UBBC, các tiểu ban và tổ giúp việc của UBBC. Một số đơn vị cấp xã đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Phải chuẩn xác về tiến độ và đúng luật
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ hết sức quan trọng và yêu cầu từng công việc phải chuẩn xác về tiến độ và đúng luật. 
 
Để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, trước hết cần tập trung bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của cơ quan có thẩm quyền, chủ động rà soát, kiểm tra hồ sơ ứng cử và tự ứng cử, tập trung làm tốt công tác nhân sự, phát huy dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm cơ cấu, chất lượng, đủ số lượng và trình tự theo quy định của pháp luật. 
 
"Các cấp ủy, chính quyền cần chủ động nắm tình hình và triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trước, trong và sau ngày bầu cử; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử. 
 
Đặc biệt là thực hiện các phương án bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử và phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh...", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc bám sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử cũng như nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, chất lượng và đúng luật, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.
Tập trung tuyên truyền
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo: Cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để nâng cao nhận thức, ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời, quan tâm công tác thông tin tiểu sử người ứng cử để cử tri hiểu rõ, lựa chọn đại biểu để bầu đúng, bầu đủ số lượng đã ấn định.
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.