Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18.10.1930 - 18.10.2020)

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Văn phòng cấp ủy

10:07, 17/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm và nguyên tắc "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, chu đáo, tận tụy", đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
Khẳng định vai trò, vị trí 
 
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Thanh An cho biết: Sự phát triển và trưởng thành của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi gắn liền với quá trình ra đời và hoạt động của tổ chức Đảng đầu tiên ở Quảng Ngãi từ tháng 3.1930 đến nay. Suốt 90 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ của mình đã phục vụ đắc lực hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích vẻ vang mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2019.  ẢNH: BS
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2019. ẢNH: BS
Trong suốt 90 năm qua, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong điều kiện Tỉnh ủy hoạt động công khai hay bí mật, trong thời kỳ chiến tranh hay hòa bình, dù có trụ sở riêng hay ở trong dân, trong lán trại giữa rừng... các thế hệ cán bộ và nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngại hy sinh gian khổ, tận tụy, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao. Bằng những nỗ lực của mình, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong mỗi thời kỳ. Đó vừa là thành tích, vừa là truyền thống tốt đẹp được xây dựng qua nhiều thế hệ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Nhận thức sâu sắc, tôn vinh thành quả của thế hệ đi trước, phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ là trách nhiệm và cũng chính là động lực để thế hệ cán bộ làm công tác Văn phòng Tỉnh ủy hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa cho Đảng bộ tỉnh trên con đường xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, văn phòng cấp ủy các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy địa phương. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu...
 
Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, nội dung và phương thức công tác. Do đó, hầu hết các ý kiến, văn bản tham mưu của Văn phòng Tỉnh ủy cho lãnh đạo đều đúng và trúng, trong quá trình tổ chức thực hiện đều nhận được sự hưởng ứng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân. Trong đó, nổi bật là công tác chuẩn bị chu đáo nội dung và thông tin phục vụ các kỳ hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy chế; văn bản hóa kịp thời, chính xác các hoạt động và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Với những thành tích trong kháng chiến và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Cờ thi đua, 4 Bằng khen của Chính phủ; 88 Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng, UBND tỉnh  và bộ, ngành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân; 26 lượt tập thể xuất sắc; 44 lượt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...
Đặc biệt là, các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phát triển dịch vụ, du lịch; xây dựng, phát triển KKT Dung Quất, phát triển KT - XH đối với các huyện miền núi; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; xây dựng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng phát triển đô thị...
 
Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu và phối hợp tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hơn 13.290 văn bản các loại. Trong đó có 13 đề án, 5 nghị quyết chuyên đề, 543 báo cáo, 1.327 kết luận, 8 quy chế, 24 nhận xét, 37 chỉ thị... lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, KT - XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Công tác thẩm định, thẩm tra các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các vấn đề KT - XH được đảm bảo, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu đúng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu tốt cho Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp nhận, giải quyết đơn, thư của nhân dân gửi đến Tỉnh ủy... Chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 
 
Sau đại hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nhiều văn bản quan trọng như: Quy chế làm việc, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XIX; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình làm việc của Tỉnh ủy... kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tổng hợp, thông tin được thực hiện nghiêm túc.
 
Cùng với việc tham mưu chương trình làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt tình hình, chủ động đề xuất thực hiện kịp thời các chương trình công tác, các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm và những công việc đột xuất nảy sinh để xử lý. Chú ý đề xuất, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy bố trí thời gian đi cơ sở chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trên các lĩnh vực. Đồng thời, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương lớn của Đảng; sơ kết, tổng kết công tác định kỳ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, quý, tháng, chuẩn bị kỹ nội dung và thông báo kịp thời các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy .
 
Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ, công tác cơ yếu, công nghệ thông tin, công tác tài chính, tài sản của Đảng, công tác lễ tân, hậu cần được cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhất là với phương châm “Chủ động, sáng tạo trong tham mưu, năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ”, Văn phòng Tỉnh uỷ chủ động tham mưu bảo đảm về công tác lễ tân, hậu cần, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, phương tiện phục vụ kịp thời, chu đáo, an toàn mọi hoạt động của Tỉnh ủy, các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. 
 
Công tác hành chính, quản trị nội bộ và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, hệ thống mạng thông tin liên lạc cơ yếu đã triển khai đến 10/13 huyện, thị, thành ủy, bảo đảm mã hoá, giải mã điện đi, đến phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, không để xảy ra sai sót, chậm trễ. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với chủ đề hằng năm và sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện ngày càng nền nếp. Nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới...
 
BÁ SƠN
 
.
.