Sơn Hà: Dấu ấn của sự chuyển mình

07:45, 11/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, nhất là thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết chuyên đề. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá, đời sống người dân được nâng lên, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.
Đổi mới phương thức lãnh đạo 
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy đã ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Đó là, các nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững và xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực tiếp tục phát triển đô thị Di Lăng đạt tiêu chí đô thị loại V và một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV.  
 
Thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) nhìn từ trên cao.                  Ảnh: Bùi Thanh Trung
Thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) nhìn từ trên cao. Ảnh: Bùi Thanh Trung
 
Để thực hiện thành công các nghị quyết nói trên, Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trên tất cả các mặt công tác; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn của huyện duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” để giải quyết thủ tục giữa cấp huyện và cấp xã. Huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đảm bảo theo phương châm “rộng” và “động”...
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Sơn Hà đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Sơn Hà đã tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lề lối làm việc trong cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm minh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm. 
 
Những kết quả nổi bật
 
Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Sơn Hà đạt gần 2.635 tỷ đồng, tăng 104 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất tăng bình quân gần 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 245 tỷ đồng, tăng 15% chỉ tiêu tỉnh giao. 
 
Mùa vàng ở Sơn Hà.     Ảnh: Bùi Thanh Trung
Mùa vàng ở Sơn Hà. Ảnh: Bùi Thanh Trung
 
Huyện Sơn Hà đã xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông sản tập trung theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", bước đầu mang lại hiệu quả cao. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng được quan tâm, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 57%. Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí. Xã Sơn Thành hiện đã về đích xã nông thôn mới.
 
Huyện Sơn Hà còn chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trong 5 năm qua, huyện đầu tư khoảng 1.033 tỷ đồng để thực hiện 642 dự án về kết cấu hạ tầng. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa trên 105km đường huyện, 82,4km đường xã và 34% đường thôn, xóm... tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục của huyện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Có 11/13 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%. Trung bình hằng năm, huyện Sơn Hà giảm 4,5% hộ nghèo. Năm 2018, huyện Sơn Hà được Chính phủ công nhận thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.
 
Phấn đấu trở thành huyện có kinh tế phát triển khá 
 
Chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ của huyện Sơn Hà trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Đinh Thị Trà cho biết, huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nông, lâm, nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên môi trường; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị Di Lăng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Sơn Hà phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện có kinh tế - xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh.
 
Để đạt mục tiêu trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Sơn Hà xác định 2 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, 2 nhiệm vụ đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp và 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Hrê gắn với du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị...
 
BÁ SƠN
 
 
 
 
.
.