Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

06:34, 13/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, các đảng bộ cấp cơ sở đã khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.
Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Thạnh (Mộ Đức) đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng.
 
Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, Đảng bộ xã Đức Thạnh đề ra mục tiêu phát triển vùng sản xuất cây măng tây lên 7 - 10ha. Xã đã thành lập Hợp tác xã măng tây với 15 thành viên. Mô hình thực hiện trên diện tích 2ha đã đem lại thu nhập khá cho các hộ thành viên.  
 
Cây măng tây được nhiều địa phương của huyện Mộ Đức lựa chọn là cây kinh tế chủ lực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cây măng tây được nhiều địa phương của huyện Mộ Đức lựa chọn là cây kinh tế chủ lực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ tham gia sinh hoạt chi bộ cùng với cán bộ, đảng viên ở cơ sở; phải là hạt nhân tiên phong trong thực hiện các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
Bí thư Chi bộ thôn Lương Nông Trần Như Xuân chia sẻ: Các đồng chí đảng ủy viên về dự họp chi bộ và triển khai nghị quyết, nên đảng viên đều nắm bắt rõ và truyền đạt lại cho nhân dân địa phương để thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. 
 
Tại huyện Bình Sơn, các chi, đảng bộ cơ sở cũng nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương Lê Minh Chính cho hay: Ðảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng chương trình hành động toàn khóa.
 
Trong đó, xác định kinh tế nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển dịch vụ là nhiệm vụ đột phá trong thời gian đến. Đảng ủy khóa mới đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có. 
 
Thước đo cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp là nghị quyết sau khi ban hành tạo được sự đồng thuận; huy động toàn thể quần chúng nhân dân tích cực tham gia, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sau khi hoàn thành đại hội đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Nhanh chóng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo; bố trí cán bộ, công chức phù hợp quy hoạch, bảo đảm chính quyền và đoàn thể hoạt động ổn định, thông suốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
 
Nhiều đơn vị triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án.
 
Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách miễn, giảm thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 3 xã Tịnh Thiện, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, đưa 100% số xã của thành phố đều đạt chuẩn nông thôn mới...
 
Với tinh thần đoàn kết, chung sức và đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân, các chi, đảng bộ cơ sở đã tạo một khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.