Chuyển biến trong xây dựng chi bộ cơ sở

15:13, 02/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua  thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 10.11.2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện các mô hình mới, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng thôn, tổ dân phố (TDP) phát triển toàn diện, vững mạnh.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từng bước xây dựng, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng thôn, TDP phát triển toàn diện, vững mạnh.  
Quang cảnh Đại hội Chi bộ thôn Thanh Trà, xã Bình Khương (Bình Sơn).
Quang cảnh Đại hội Chi bộ thôn Thanh Trà, xã Bình Khương (Bình Sơn).
Cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, các địa phương còn chú trọng thực hiện các mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn; các trưởng thôn, tổ trưởng TDP  và trưởng ban công tác Mặt trận đều là đảng viên.
 
Tại đại hội chi bộ thôn, TDP, nhiệm kỳ 2020 - 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; đồng thời chú trọng thực hiện các mô hình, chỉ tiêu đề ra trong Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Kết quả, toàn tỉnh có 848/882  chi bộ thôn, TDP có cấp ủy, đạt 96,15% (tăng 7,9% so với thời điểm trước khi thực hiện Chỉ thị 14). Có 841/882 trưởng thôn, tổ trưởng TDP là đảng viên, chiếm 95,35% (tăng 58,03%); trong đó có 135 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP, chiếm 16,05% (tăng 9,56%), 516 phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP, chiếm 61,36% (tăng 24,04%), 121 chi ủy viên kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP, chiếm 14,39%  (tăng  6,94%). Có 824/882 trưởng ban công tác Mặt trận thôn, TDP là đảng viên, chiếm  93,42% (tăng 36,19%); trong đó 302 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thôn, TDP, chiếm 36,65% (tăng 26,43%); 197 phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thôn, TDP, chiếm 23,91% (tăng 6,59%), 192 chi ủy viên kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thôn, TDP, chiếm  23,30% (tăng 6,16%).
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; từng bước khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các địa phương đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên. Kịp thời phát hiện, điều chỉnh những mặt yếu kém, tồn tại ở cơ sở. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, phát triển đảng viên ở các vùng dân tộc thiểu số, người dân theo đạo, nhằm mục tiêu tất cả các thôn, TDP đều có đủ  số lượng đảng viên để tiến tới thành lập chi bộ có cấp ủy.
 
Bài, ảnh: LÝ HUỆ 
 
 
 
.
.