Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị

14:50, 08/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.
Ông Lê Đức Khánh, đảng viên chi bộ tổ dân phố Trường Thọ Tây A, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi): "Cần giải pháp căn cơ mới đạt mục tiêu về thu nhập đầu người"
 
Tôi đánh giá rất cao Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo chất lượng cả về bố cục và nội dung. Dự thảo báo cáo đã phản ánh đúng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh 5 năm qua và nêu ra những mục tiêu, phương hướng, giải pháp quan trọng cho giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.  
Ông Lê Đức Khánh, đảng viên  chi bộ TDP Trường Thọ Tây A, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi (giữa) nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị.
Ông Lê Đức Khánh, đảng viên chi bộ TDP Trường Thọ Tây A, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi (giữa) nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị.
Đặc biệt, ngay từ tiêu đề đại hội đến mục tiêu đại hội, Đảng bộ tỉnh đều xác định “thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước”. Tôi cho đây là quyết tâm cao và đột phá trong tư duy của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, cần phải có giải pháp căn cơ hơn thì mới đạt mục tiêu này".
 
Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Ba Tơ Lê Cao Đỉnh: "Phát triển văn hóa đúng với mong mỏi"
 
Tôi rất phấn khởi khi Báo cáo Chính trị lần này đã mạnh dạn đưa vào các bước đột phá để nâng tầm của Quảng Ngãi trong khu vực. Mức thu nhập của người dân tăng cao, hộ khá sẽ tăng và hộ nghèo giảm, đời sống người dân miền núi cũng phát triển... nếu chúng ta thực hiện đúng theo tinh thần đề ra.
 
Về lĩnh vực văn hóa theo dự thảo thì tôi cho rằng cũng đã đủ, đúng với mong mỏi của những người làm văn hóa như chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn, phát triển văn hóa miền núi phải gắn với tăng thu nhập cho người dân, làm sao để người dân có thu nhập từ lĩnh vực văn hóa nhiều hơn, như đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng những điểm di lích lịch sử, thắng cảnh... Thực tế cho thấy, ở các huyện miền núi chưa có một khu du lịch nào được đầu tư tương xứng...
 
THANH THUẬN 
(lược ghi)
 
 
.
.