Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh thành công tốt đẹp

18:09, 29/07/2020 [GMT+7]
.
(baoquangngai.vn)- Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc (từ ngày 28-29.7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. 
 
Đến dự Đại hội có Ủy viên Dự  khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo một số các sở, ban ngành của tỉnh cùng 255 đại biểu chính thức đại diện cho 2.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XIX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại đại hội nêu rõ,trong nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đạt nhiều kết quả. 
 
Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 5.505 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 94,1% so với năm 2015; trong đó: nông- lâm- thủy sản 1.034,8 tỷ đồng, tăng 2,63%; công nghiệp- xây dựng 3.571,5 tỷ đồng, tăng 179,7%; thương mại- dịch vụ 898,7 tỷ đồng, tăng 63,07% so với năm 2015.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu (chỉ tiêu 12,3%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 228,3% so với nam 2015.
 
Ngoài ra, huyện thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Sơn Tịnh cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.
 
Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều thành tựu, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XIX đã tập trung phân tích, lãm rõ thêm những kết quả đạt được của huyện Sơn Tịnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện Sơn Tịnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo đưa Sơn Tịnh ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ 2020- 2025.
 
Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản đúng quy định, tăng cường công tác bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
 
Đồng thời Đảng bộ huyện Sơn Tịnh cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển KT- XH, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, phấn đấu, tổng giá trị sản xuất đạt trên 9.963 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,55%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế: Nông- lâm- thủy sản 12,8%, công nghiệp- xây dựng 70,46%, thương mại- dịch vụ 16,75%. Thu nhập bình quân đầu người 54- 59 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch hàng năm đề ra.
 
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định nhiệm kỳ qua, huyện Sơn Tịnh đã xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn, lĩnh vực sản xuất, từ đó, huyện đã tiến hành quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm trọng điểm, tạo vùng động lực kinh tế phát triển, từng bước đổi mới phương thức suất, bảo đảm đưa kinh tế hộ gia đình phát triển nhanh chóng. Khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động tại chỗ, tạo thế đứng bền vững cho sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài.
 
Về nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Đảng bộ huyện Sơn Tịnh cần thực hiện thật tốt công tác lập quy hoạch, gắn với kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của địa phương giai đoạn 2021- 2025. Tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ...
 
 
BCH Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
BCH Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tín nhiệm bầu đồng chí Trương Thị Mỹ Trang tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đại biểu chính thức.
H.P
.