Đại hội chi, đảng bộ cơ sở: Có nhiều đổi mới

21:48, 28/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở và đang tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phần lớn đại hội đảng bộ cấp cơ sở đều thành công và có nhiều đổi mới.
Một trong những yêu cầu của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị là cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài...
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ mới phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; cán bộ trẻ từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Những năm gần đây, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở các cấp đã từng bước đi vào nền nếp. Nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý khá dồi dào ở tất cả các cấp.
 
Qua ghi nhận tại đại hội đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo theo cơ cấu. Nhiều địa phương như TP.Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn... tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vượt chỉ tiêu đề ra. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ, cán bộ trẻ phát huy vai trò, năng lực để góp phần vào sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Hơn nữa, chất lượng của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng lên rõ rệt, thể hiện ở trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của từng thành viên cấp ủy.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Đến thời điểm này, 62/62 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Qua đánh giá thì việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhất là ở 23 đảng bộ xã, phường đều bảo đảm quy trình, quy định; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu độ tuổi, nữ, trẻ. Trong đó, nhân sự cấp ủy tham gia lần đầu chiếm trên 30%; cơ cấu nữ chiếm 25%; số cấp ủy viên dưới 40 tuổi chiếm 12%. Về cơ bản, tất cả các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở được bầu với số phiếu cao, đúng với phương án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.
 
Tuy nhiên, ở loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp thì tỷ lệ này chưa đạt theo yêu cầu. Như tại Đảng bộ Công ty Xăng đầu Quảng Ngãi, không có cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Lý giải về điều này, lãnh đạo Đảng bộ Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi cho biết: Do đặc thù của đơn vị nên việc cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào cấp ủy rất khó. Cả nhiệm kỳ trước, tỷ lệ này cũng không đạt. Tuy nhiên, trong Chỉ thị 35 cũng nêu rõ, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng chất lượng của cấp ủy.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.