Đảng bộ TP.Quảng Ngãi: Hướng đến một kỳ đại hội thành công

14:40, 02/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Khoảng trung tuần tháng 6.2020, TP.Quảng Ngãi sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Với phương châm, thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội là phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy tính dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên... 
Để các cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể thành phố theo dõi, hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội; thường xuyên nắm bắt tình hình, giúp cơ sở trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy khóa mới... 
 
Trường THCS Quảng Phú là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trường THCS Quảng Phú là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Song song với chuẩn bị tốt về nội dung, cơ sở vật chất, Thành ủy Quảng Ngãi chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, việc tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần thứ XVI được thực hiện theo đúng hướng dẫn; thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, nhất là đã đề cập đa dạng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội...
 
Đến thời điểm này đã có 40/62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Quảng Ngãi hoàn thành đại hội và dự kiến đến ngày 20.6, thành phố sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Cùng với việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, hiện nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đang tích cực chuẩn bị các nội dung, công việc cho đại hội đảng bộ thành phố như tập trung hoàn thiện, thảo luận dự thảo các văn kiện đại hội; rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự một bước trước đại hội và xây dựng đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, để chuẩn bị thực hiện các bước quy trình công tác nhân sự theo kế hoạch. 
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025...
 
Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP.Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8.2020. Trong tổng số 30 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, có 28 chỉ tiêu thành phố đã đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc để thành phố hướng tới những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.