Tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh

22:22, 03/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, tổ chức công đoàn luôn là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, công nhân viên chức, người lao động (CNLĐ) và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Không ngừng lớn mạnh
 
Cùng với công nhân cả nước, đội ngũ công nhân Quảng Ngãi hình thành cùng với quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Cùng với chính sách bần cùng hóa người lao động, thực dân Pháp tiến hành xây dựng nền công nghiệp thuộc địa trên phạm vi toàn tỉnh. Thực dân Pháp đã xây dựng ga ra Tư Sơn; nhà dây thép; tổ chức khai thác vàng ở làng Vĩnh Tuy (Sơn Tịnh), sắt ở Thiết Trường (Mộ Đức); nhà máy đèn Quảng Ngãi; nhà máy rượu; tổ chức khuân vác ở các cửa biển... 
 
Công nhân Công ty Thuyên Nguyên trong ca sản xuất.
Công nhân Công ty Thuyên Nguyên trong ca sản xuất.
Ngay từ khi mới ra đời, đội ngũ công nhân trong tỉnh đã tiến hành những cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức chống bọn tư bản, thực dân bóc lột, hà khắc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, CNLĐ Quảng Ngãi đã cùng với nhân dân vùng lên đấu tranh chống lại sự đàn áp của Mỹ ngụy...
 
Sau năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đội ngũ CNLĐ trong tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, xã hội.
 
Nếu tháng 10.1989, toàn tỉnh chỉ có 109 đơn vị sản xuất, kinh doanh, với hơn 9.000 CNLĐ và 15.000 người làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, thì đến nay toàn tỉnh có 8.500 doanh nghiệp, với hàng chục nghìn CNLĐ. Hiện toàn tỉnh có 68.629 đoàn viên công đoàn/83.406 CNLĐ sinh hoạt ở 1.264 công đoàn cơ sở.
 
Theo dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thì tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh đạt khá, tổng sản phẩm tăng 6,02%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 3.018USD... Những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNLĐ toàn tỉnh.
 
Đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa cho biết: Ở bất kỳ thời kỳ nào, lĩnh vực nào, CNLĐ đều thể hiện bản lĩnh, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lực lượng CNLĐ trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng... 
 
Công nhân Công ty Chế biến gỗ Minh Dương.
Công nhân Công ty Chế biến gỗ Minh Dương.
Chỉ riêng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hàng trăm công trình, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong đó, điển hình là có 96 giải pháp của CNLĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII và XI.
 
Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Tòa, trong phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ...
 
Bài, ảnh: HƯƠNG MINH
 
 
 
 
.
.