Mặt trận các cấp học tập và làm theo Bác

14:44, 05/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua 4 năm thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức (Nghĩa Hành) đã xây dựng mô hình “Chung sức giúp đỡ, chăm sóc hộ nghèo, người già neo đơn" để giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức Cao Ngọc Hưng cho biết: "Để triển khai thực hiện mô hình này, Mặt trận xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc triển khai thực hiện mô hình để nhân dân hưởng ứng và cùng tham gia; gửi thư ngỏ và đăng lên các trang mạng kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để triển khai thực hiện mô hình.
 
Đến nay, số tiền ủng hộ gần 150 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 2 đối tượng đặc biệt khó khăn, với số tiền gần 90 triệu đồng... 
 
 Cán bộ Mặt trận xã Bình Khương, Bình Sơn (bên trái) thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất.
Cán bộ Mặt trận xã Bình Khương, Bình Sơn (bên trái) thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất.
Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Đức đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng 8 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Tuy mới xây dựng, nhưng mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương.
 
Cùng với xã Hành Đức, các địa phương đã có những mô hình sát thực tiễn công tác Mặt trận và phù hợp với tình hình ở cơ sở, như mô hình chức sắc, chức việc tiêu biểu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường; mô hình khu dân cư điển hình trong xây dựng nông thôn mới; mô hình Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường...
 
Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Nguyễn Thanh Thống cho hay: Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được lồng ghép với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo” và chương trình đảm bảo an sinh xã hội; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... Qua đó, không những góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức Mặt trận; mà còn làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
 
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc, thì hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên, mỗi ủy viên Ủy ban MTTQ, hội viên, đoàn viên cần tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua những hành động hằng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử.
 
Cùng với đó, tập trung xây dựng Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội. Đồng thời, tạo ra nhiều hơn nữa những phong trào, hành động cách mạng thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.