Khẩn trương, nghiêm túc

21:55, 07/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 4.5.2020 sau thời gian tạm hoãn để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dĩ nhiên, việc tổ chức đại hội trong thời gian tới phải bảo đảm các yêu cầu, quy trình phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.
 Hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ có một vài đảng bộ cấp xã và một số đảng bộ, chi bộ cơ sở  trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đại hội.
 
Vì thế, Ban thường vụ các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch của Tỉnh ủy và kế hoạch của ban thường vụ cấp ủy huyện và tương đương, để bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch (hoàn thành trước ngày 30.6.2020 đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và trước 31.8.2020 đối với đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở).
 
Có thể thấy, quỹ thời gian để tổ chức đại hội các cấp không còn nhiều, trong bối cảnh phải tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, nên việc tổ chức đại hội phải tiến hành khẩn trương. Dù vậy, việc tổ chức phải diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng.
 
Do dịch Covid-19, nên một số nội dung của đại hội sẽ được tiết giảm, nhưng việc tổ chức phải hết sức trang trọng. Và điều quan trọng nhất là đại hội phải tập trung thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị sát với tình hình thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào cấp ủy. Hai nội dung này đều phải chuẩn bị thật tốt, vì liên quan chặt chẽ với nhau, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội.
 
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, “phải trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một ê-kíp, một tập thể thật sự "ăn ý", đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh. Muốn thế, phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 
HOÀNG HÀ
 
.
.