Đảng bộ xã Bình Trị: Đoàn kết để phát triển

16:37, 30/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xã Bình Trị (Bình Sơn) hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kết quả đạt được sẽ tạo đà để địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Trị đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Nhiều năm liên tiếp, đảng bộ xã được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Với lợi thế nằm trong KKT Dung Quất, hạ tầng giao thông xã Bình Trị (Bình Sơn) được đầu tư khang trang.
Với lợi thế nằm trong KKT Dung Quất, hạ tầng giao thông xã Bình Trị (Bình Sơn) được đầu tư khang trang.
Bí thư Đảng ủy xã Bình Trị Phan Văn Đông cho biết: Đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tham gia sinh hoạt với các chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lấy nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm trọng tâm của mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ ngày càng được nâng lên. Khi có nghị quyết của cấp trên, các chi ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt thực hiện đến toàn thể đảng viên.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn chủ động đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ đó, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua. 
 
Hằng năm, đảng bộ có 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14% trở lên; các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 105% nghị quyết đề ra, trong đó có 1 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 171 đồng chí.
Năm 2017, xã Bình Trị được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2019, thôn An Lộc Nam được công nhận Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trong cả nhiệm kỳ gần 100 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dưng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã Bình Trị đã đầu tư xây dựng 14 hạng mục công trình, với tổng kinh phí đầu tư trên 22 tỷ đồng. Ngoài ra, với lợi thế là xã trọng điểm của KKT Dung Quất, nên Bình Trị được các đơn vị, công ty, doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư hơn 63 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi như trường học, trạm y tế, đường giao thông, kênh thủy lợi...
Quyết tâm phát triển bền vững
 
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bình Trị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 17,59% (chỉ tiêu nghị quyết 15 - 17%). Đến nay, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 44,57%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 17,64%;  dịch vụ chiếm 37,80%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 54 triệu đồng/người/năm, tăng 25 triệu so với năm 2015 (chỉ tiêu nghị quyết đến cuối nhiệm kỳ là 37 - 40 triệu đồng/người/năm). Hộ nghèo giảm còn 3,18% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016 - 2020...
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Trị xác định mục tiêu tổng quát là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để đưa Bình Trị phát triển nhanh và bền vững”. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song với sự đồng thuận, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, tin tưởng rằng Bình Trị sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra.
 
 "Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; sự đoàn kết, đồng thuận từ trong Đảng, trong nhân dân là những yếu tố tiên quyết để đảng bộ thực hiện mục tiêu “Đảng mạnh, dân giàu”, quyết tâm xây dựng xã Bình Trị phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian đến", ông Phan Văn Đông nhấn mạnh. 
 
 Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 
 
.
.