Đảng bộ BIDV Quảng Ngãi: Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu

16:05, 25/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Liên tục 5 năm (2015 - 2019), Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Quảng Ngãi được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Lá cờ đầu của khu vực Nam Trung Bộ”. Thành quả đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao; là sự ghi nhận của một tập thể đoàn kết, trí tuệ, năng động, đổi mới luôn lấy phương châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Bứt phá” làm hàng đầu.
Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương 
 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Quảng Ngãi Nguyễn Thành Phước cho biết: Để xây dựng đảng bộ thật sự là hạt nhân chính trị trong sạch, vững mạnh, có tổ chức, có kỷ luật nghiêm minh, trước hết phải chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, luôn gắn công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm của đơn vị, của từng cá nhân, gắn với xây dựng các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp của BIDV. Đảng ủy luôn phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực trong công tác, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
Khách hàng giao dịch tại BIDV Quảng Ngãi.
Khách hàng giao dịch tại BIDV Quảng Ngãi.
Đảng bộ BIDV Quảng Ngãi có lực lượng đảng viên trẻ, năng động, hầu hết có trình độ đại học và trên đại học, là lực lượng nòng cốt thích ứng môi trường cạnh tranh và hội nhập cũng như tiếp thu, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, chủ trương của Đảng. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu chính của cả nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Trong 5 năm qua, Đảng bộ BIDV Quảng Ngãi được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận là tổ chức đảng "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; các tổ chức, đoàn thể hằng năm đều xếp loại xuất sắc.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BIDV Quảng Ngãi đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đảng bộ 5 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu; toàn đảng bộ có 5 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền... 
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
 
Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, BIDV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BIDV Quảng Ngãi đã cụ thể hóa trong chiến lược, định hướng kinh doanh của đơn vị. Theo đó, 10/10 chỉ tiêu về nhiệm vụ kinh doanh được đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Tính riêng năm 2019, quy mô huy động vốn đạt 6.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay là 6.200 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm dưới 1,5%; nộp ngân sách gần 5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 24 triệu đồng/tháng, đạt 138% kế hoạch đề ra. Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BIDV Quảng Ngãi cũng quan tâm phối hợp cùng với Ban Giám đốc triển khai nhiều nội dung góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là hoạt động thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội. Tính trong vòng 5 năm, đơn vị đã đóng góp gần 35 tỷ đồng vào các chương trình xã hội, nhân đạo, từ thiện.
 
Theo ông Nguyễn Thành Phước, từ những kết quả đạt được, đảng ủy rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là phải thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế. Chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thực hiện cần phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng. 
 
Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn; cần hệ thống hóa, rà soát, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống văn bản của Đảng. Kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc"; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà nước. 
 
 Bài, ảnh: SA HUỲNH
 
 
 
 
.
.