Bác Hồ- một trái tim vì nhân loại

14:22, 19/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đó là làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Truyền thống vẻ vang của quê hương và gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi ấu thơ của Bác, nhen lên trong tâm khảm Bác ngọn lửa yêu nước nồng nàn, từ đó đã hình thành nên nhân cách, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ.
Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng.              Ảnh: Baochinhphu.vn
Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Baochinhphu.vn
Từ làng Sen, Bác ra đi tìm đường cứu nước và hòa mình vào cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc. Bác vươn ra biển lớn từ một người phụ bếp trên tàu viễn dương để rồi trở thành người cộng sản chân chính, một nhà văn hóa lớn. Bác đi khắp thế giới, rồi lại trở về với nhân dân mình, dân tộc mình, thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 
Ngay từ buổi đầu đi tìm hình của nước, Bác được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác - Lênin và ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga, từ đó Bác đã phát triển truyền thống văn hoá yêu nước và cách mạng của dân tộc lên tầm cao mới. Đó chính là cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với sức mạnh thời đại. Đặc biệt, Bác coi trọng vai trò lấy “dân làm gốc”, dân “là người chủ”, để tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Với sự thông minh, mẫn tiệp, nhạy cảm với cái mới, từ tinh thần yêu nước, Bác đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Bác tin tưởng ở con đường đi của mình, tin tưởng ở sức mạnh của dân tộc mình. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga đã lan tỏa và in sâu vào trong tư tưởng của Bác. Và cũng từ xuất phát điểm đó, một đất nước Việt Nam ra đời “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Tên tuổi của Bác đã gắn liền với tên đất nước “Việt Nam - Hồ Chí Minh” như nhân dân thế giới thường nhắc đến.
 
Trong buổi gặp mặt với đại biểu cán bộ và nhân dân Nghệ Tĩnh ngày 19.5.1985, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Người có tầm nhìn cao rộng và sâu xa, xuyên qua lịch sử, bao quát không gian, thấy sáng tương lai, mở ra những bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam từ cảnh nô lệ lầm than ra ánh sáng độc lập tự do, từ một đất nước ít ai biết đến trở thành người chiến sĩ tiêu biểu cho cả loài người tiến bộ yêu mến và khâm phục...”.
 
Bác Hồ là người đặt nền móng đầu tiên và cũng là người suốt đời vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị quốc tế giữa nhân dân Việt Nam với bè bạn năm châu. Sự hoạt động không biết mệt mỏi của Bác đối với sự đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc đã có hiệu quả thiết thực cho đến tận ngày nay, Việt Nam đã và đang là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Bác coi đó như một biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bác Hồ đã sớm công bố chính sách đối ngoại nhất quán của nhà nước Việt Nam: “Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai...” (HCM toàn tập, Nxb CTQG HN năm 2002). Nhà văn, nhà báo Liên Xô Ô xít Manđenxtam đã nhận xét: “Từ gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị, từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa. Không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai... Qua phong thái thanh cao và trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới” (Tạp chí Ngọn lửa nhỏ, số 39).
 
Cảm phục sự cống hiến vĩ đại của Bác đối với dân tộc và nhân loại, bạn bè trên thế giới đã dùng những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi Bác. Thủ tướng Ấn Độ Nehru nhận xét: “Xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào, Người cũng là nhân vật nổi bật nhất trong thời đại chúng ta”. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã tôn vinh Hồ Chủ tịch là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”.
 
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ từ biệt chúng ta về với thế giới người hiền, nhưng dân tộc ta và bạn bè khắp năm châu thấy Bác vẫn còn sống mãi với dân tộc Việt Nam và với bạn bè quốc tế. Bởi một lẽ là cả cuộc đời hoạt động và sự nghiệp vĩ đại của Bác là tấm gương cao đẹp, tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, những ước mơ, hoài bão lớn của nhân loại. Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Romet Chandra đã viết: "Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập, tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao".
 
           Võ Hoàng Nam
 
 
 
.
.