Văn kiện đại hội đảng bộ cấp cơ sở: Xác định mục tiêu, giải pháp đột phá

21:59, 29/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30.6.2020. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang hoãn tổ chức đại hội để tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Việc hoãn đại hội đã giúp các đảng bộ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ về văn kiện và nhân sự để khi hết dịch tiến hành đại hội.
Chuẩn bị kỹ lưỡng
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hành Đức (Nghĩa Hành) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5.2020.
 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Hành Đức Trần Xuân cho biết: Việc tạm hoãn đại hội đã giúp chúng tôi có thêm thời gian tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn kiện đại hội. Đến nay, sau 5 lần dự thảo thì báo cáo chính trị đã hoàn chỉnh, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của địa phương. Qua đó, xác định đúng các giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên... 
Xác định rõ mục tiêu và sát với tình hình thực tế của địa phương, thì việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp mới có hiệu quả.  Trong ảnh:  Làm đường bê tông nông thôn ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành).
Xác định rõ mục tiêu và sát với tình hình thực tế của địa phương, thì việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp mới có hiệu quả. Trong ảnh: Làm đường bê tông nông thôn ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành).
Theo Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) Nguyễn Hồng Nhân, qua góp ý rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và sự tham gia chỉ đạo của cấp trên, chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ xã được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đặt ra của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với xã Tịnh Sơn, nhất là tận dụng lợi thế lân cận, sự tác động từ quá trình đầu tư, phát triển của xã Tịnh Hà, trung tâm chính trị - kinh tế của huyện Sơn Tịnh.
 
"Trong dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ tới, xã Tịnh Sơn xác định sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, để đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 80% trong cơ cấu kinh tế; đồng thời tiếp tục rà soát, đầu tư các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu; phát triển đô thị, hình thành các khu dân cư kết nối với trung tâm huyện...", ông Nhân chia sẻ.
 
Sát thực tế, tính khả thi cao
 
Để việc xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ cấp cơ sở có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, đảng ủy các địa phương đã chỉ đạo lấy ý kiến rộng rãi, nhận được nhiều ý kiến giá trị và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Sau đại hội, cùng với các văn kiện khác, báo cáo chính trị là cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... ở mỗi địa phương. Do đó, trong Kế hoạch 214 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu: “Khi xây dựng các báo cáo của đại hội phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, đề ra phương hướng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao thì việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp mới có hiệu quả”.
 
Theo đánh giá của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, văn kiện đại hội đảng bộ cơ sở chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo về bố cục và nội dung theo hướng dẫn của cấp trên...
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.