Sơn Tịnh: Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

21:20, 23/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy ở huyện Sơn Tịnh đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội. 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh Lê Văn Thảo cho biết: Huyện ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 214 của Tỉnh ủy; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội.
 
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. 
 
Trong nhiệm kỳ đến, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) sẽ thúc đẩy phát triển đô thị - thương mại- dịch vụ.
Trong nhiệm kỳ đến, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) sẽ thúc đẩy phát triển đô thị - thương mại- dịch vụ.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã ban hành kế hoạch “một số nội dung về đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025”, nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội.
 
 Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
 
Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.
 
Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các xã nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.