Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp

20:35, 20/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vẫn còn một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh có những cách hiểu khác nhau. Để thống nhất thực hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn cụ thể một số nội dung cho công tác đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian đến.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện Bình Sơn, đơn vị được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.  Ảnh: Đ.Minh
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện Bình Sơn, đơn vị được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Đ.Minh
 
Về quy trình giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy, theo điểm 1, mục 4, phần III, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy: “Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước; sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, sau đó tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy”. 
 
Về quy trình nhân sự tái cử chức danh ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư thì đề nghị xem xét, thực hiện quy trình tái cử theo chức danh cao nhất. Trên cơ sở đề án nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia, tái cử cấp ủy, ban thường vụ, phó bí thư, bí thư cấp ủy thì đồng thời dự kiến phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.
 
Về việc lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, theo phụ lục 4, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị tại bước 5 của quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu quy định: “Trường hợp có 2 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu”. 
 
Trong khi đó, tại điểm 2, khoản 4, mục III, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 2 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau, thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội đảng bộ”.
 
Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau thì cấp ủy có thể xem xét, quyết định đưa cả vào danh sách nhân sự dự kiến trình xin ý kiến cấp trên để giới thiệu với đại hội đối với việc chuẩn bị nhân sự yêu cầu phải có số dư (ví dụ như ban chấp hành, ban thường vụ...) hoặc lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu đối với việc chuẩn bị nhân sự không yêu cầu bắt buộc phải có số dư (ví dụ như bí thư cấp ủy).
 
Đối với việc thảo luận, quyết định chương trình hành động tại đại hội, tại mục 2, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị có nêu: “Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định”. Trong thực tiễn các nhiệm kỳ trước đây, sau đại hội cấp ủy khóa mới căn cứ nghị quyết của đại hội để xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ này, Trung ương quy định đại hội thảo luận cả dự thảo chương trình hành động là nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng và gắn nội dung chương trình hành động với các nội dung của nghị quyết đã được đại hội thông qua. Cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị dự thảo chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại đại hội, cấp ủy khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh và quyết định ban hành chương trình hành động (tương tự như nghị quyết đại hội).
 
PHƯƠNG LÝ
 
.
.