Ghi nhận ở đại hội đảng bộ cấp cơ sở

14:16, 08/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7/173 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Các địa phương đã tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. 
Chuẩn bị chu đáo
 
Ghi nhận qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các xã, phường: Hành Minh (Nghĩa Hành), Tịnh Thọ (Sơn Tịnh), Phổ Thuận, Phổ Quang, Phổ Hòa (thị xã Đức Phổ) cho thấy, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, đảng ủy các địa phương đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, chuẩn bị toàn diện cả ba khâu: Văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ đại hội.  
 
Đại hội Đảng bộ xã Hành Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị được Huyện ủy Nghĩa Hành chọn tổ chức đại hội điểm.
Đại hội Đảng bộ xã Hành Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị được Huyện ủy Nghĩa Hành chọn tổ chức đại hội điểm.
 
Đặc biệt, việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được các cấp ủy chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ. Các báo cáo chính trị đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương; đánh giá toàn diện quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Một trong những điểm mới của kỳ đại hội lần này là việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên. Nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của cấp ủy cấp trên và các cơ quan chuyên môn, cùng sự chủ động triển khai của từng địa phương, việc góp ý vào văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên của đảng bộ các địa phương đều có sự đầu tư, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, cùng sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề nêu trong dự thảo văn kiện.
 
Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp được trình bày tại đại hội cũng đã thể hiện tinh thần dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Nhiều đổi mới
 
Bí thư Chi bộ thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh Huỳnh Tư chia sẻ: "Chúng tôi rất tâm đắc các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng trong công tác tổ chức, sửa đổi văn kiện, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đặc biệt là công tác tổ chức đã đổi mới với việc lựa chọn cán bộ trẻ, có năng lực để đưa vào xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh".
 
Trong công tác nhân sự, căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương và quy định của cấp trên, phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được cấp ủy các địa phương rà soát, thống nhất nhằm đảm bảo tính kế thừa, trên cơ sở tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý. Theo đó, công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Trong quy trình bầu cử tại các đại hội đều thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ công tác bầu cử, qua đó góp phần tăng tính trung thực, khách quan và tiết kiệm thời gian trong quy trình kiểm phiếu.
 
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, Thị ủy Đức Phổ, nghị quyết đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua. Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt, tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương thực hiện chặt chẽ, qua đó đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.