Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc Đảng

21:54, 12/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý
 
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết: Sau khi có quyết định thành lập đảng bộ khối trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị (Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh), Đảng ủy khối đã xây dựng lại kế hoạch đại hội các TCCSĐ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X. Đảng bộ khối hiện có 145 TCCSĐ, với hơn 6.800 đảng viên.  
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (nay đã sáp nhập với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.            Ảnh: Xuân Hiếu
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (nay đã sáp nhập với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Xuân Hiếu
Trong điều kiện mới hợp nhất, TCCSĐ có số lượng lớn, do vậy Đảng ủy khối đã tiến hành rà soát lại về nhiều mặt để đảm bảo hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đúng theo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đảm bảo theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu... Thông qua đại hội các chi, đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
 
Theo ông Thanh, đối với việc xây dựng văn kiện trình đại hội đảng các cấp phải đảm bảo chất lượng, theo đúng hướng dẫn. Điểm mới là trong dự thảo văn kiện có xây dựng nghị quyết để trình đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, củng cố các chức danh chủ chốt của các chi, đảng bộ cơ sở, để xây dựng đề án nhân sự trình đại hội; đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự cũng như quy trình làm công tác nhân sự đại hội; chỉ đạo các đồng chí thường vụ phụ trách cơ sở theo dõi tình hình xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự. Nhân sự cấp ủy khóa mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn, tuổi đời, định hướng trong cơ cấu đổi mới nhân sự chiếm 1/3, có cán bộ trẻ, cán bộ nữ... 
 
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, kiện toàn lại các tiểu ban, hiện đang tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và làm công tác nhân sự theo đúng quy trình. Trước ngày 20.4 sẽ gửi Tỉnh ủy dự thảo văn kiện đại hội và dự thảo đề án nhân sự.
 
Đến thời điểm này, nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành đại hội. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3.2020 sẽ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối tổ chức đại hội từ đầu tháng 4 đến ngày 20.6. Đảng bộ Khối tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 8.2020.
 
Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm
 
Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các đơn vị được chọn đại hội điểm là Đảng bộ Sở KH&CN; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi; Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
 
"Đại hội điểm nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo ra diện rộng đối với đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 35 của  Bộ Chính trị", ông Thanh cho biết.
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chọn hai đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là Đảng bộ Viện KSND tỉnh; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi. Đây là hai đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội thí điểm được thực hiện đầu tháng 4.2020 để rút kinh nghiệm cho các TCCSĐ khác, qua đó mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên.      
 
PHƯƠNG LÝ
 
 
 
.
.