Mộ Đức: Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

21:38, 23/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu của năm 2020 và cả nhiệm kỳ, huyện Mộ Đức đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tập trung chỉ đạo đại hội điểm 
 
Theo kế hoạch, từ tháng 1 đến cuối tháng 3.2020, huyện Mộ Đức sẽ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Từ tháng 4 đến cuối tháng 5.2020 sẽ đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Đầu tháng 8 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. 
Con đường hoa ở thôn 1, xã Đức Tân (Mộ Đức) là một trong những công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã.
Con đường hoa ở thôn 1, xã Đức Tân (Mộ Đức) là một trong những công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã.
Tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, công tác chuẩn bị đại hội như xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt... đã cơ bản hoàn tất. Bí thư Đảng ủy xã Đức Tân Lê Văn Thiết cho biết: Đảng bộ xã được chọn làm đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư đảng ủy, nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định công tác chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện Chỉ thị 35, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội. Mọi công việc đều thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành...
 
Đến thời điểm này, các cấp ủy huyện Mộ Đức đã hoàn thành việc thành lập các tiểu ban, xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành của cấp mình và các văn bản phục vụ đại hội. Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ đều căn cứ theo nghị quyết đại hội đảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn với việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của trung ương, địa phương.
 
Đổi mới việc xây dựng văn kiện
 
Điểm mới trong công tác xây dựng văn kiện của các cấp ủy ở huyện Mộ Đức là địa phương chủ động mời Trường Đại học Tôn Đức Thắng hỗ trợ rà soát, thiết lập các số liệu. Các bước xây dựng văn kiện thực hiện đồng thời từ cấp huyện đến chi, đảng bộ cơ sở theo hướng chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt.
 
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Trần Văn Mẫn cho biết: "Chúng tôi mời Trường Đại học Tôn Đức Thắng hỗ trợ khảo sát lấy số liệu chính xác, sau đó hoạch định kế hoạch 10 năm. Nhờ số liệu khoa học đó mà chúng tôi định vị chiến lược và bước đi phù hợp và đó là nội dung chính của văn kiện. Chúng tôi không dừng lại ở việc làm ở cấp huyện rồi mới xuống cấp xã góp ý, mà đồng thời thực hiện cùng một lúc. Tức là, huyện làm đề cương thì xã cũng làm đề cương và tầm nhìn của xã, phương pháp của xã cũng giống huyện. Xác định luôn xã nào có thế mạnh gì thì cũng nằm trong tầm nhìn chung của huyện".
 
Để chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện, thời gian qua, Huyện ủy Mộ Đức đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19; sắp xếp lại một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban và cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số địa phương. Công tác nhân sự tiến hành theo 5 bước, dựa trên quy hoạch và các tiêu chuẩn, cơ cấu độ tuổi thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.
 
“Nhiệm vụ của Huyện ủy trong thời gian tới là tiếp tục xét duyệt nội dung văn kiện đại hội và nhân sự cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bổ sung, hoàn thiện trước khi tổ chức đại hội. Đồng thời, hoàn thành phương án nhân sự cấp ủy huyện khóa XXVIII, văn kiện, chương trình đại hội... trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đề ra...”, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Trần Văn Mẫn nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.