"Đảng có vững cách mệnh mới thành công"

21:48, 02/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ khi chuẩn bị cho việc thành lập Đảng, trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Thực tiễn 90 năm đất nước có Đảng đã chứng minh đó là một chân lý sáng ngời.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến thiêng liêng của nhiều du khách trong và ngoài nước.  ẢNH: HOÀNG TRIỀU
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến thiêng liêng của nhiều du khách trong và ngoài nước. ẢNH: HOÀNG TRIỀU
Phải có chủ nghĩa làm nòng cốt
 
Suốt cuộc hành trình 90 năm qua, dù gặp bao gió to, sóng cả, có lúc vận mệnh quốc gia, dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đoàn kết một lòng, vững bước vượt qua và xây dựng đất nước ta có cơ đồ, vị thế như ngày nay.
 
Lịch sử bao giờ cũng có những bước đi quanh co. Trước mỗi “khúc cua”, người cầm lái có vững, con thuyền cách mạng mới chạy đúng quỹ đạo của nó. Sau khi giang sơn về một mối, đất nước lại đứng trước không ít thử thách khi một số nước xã hội chủ nghĩa tan rã, các thế lực thù địch ráo riết tấn công, đòi đa nguyên đa đảng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
 
Trước những giai điệu trầm lắng của lịch sử nhân loại, Đảng ta đã nhìn lại mình một cách toàn diện, sâu sắc hơn, chủ động đề ra đường lối đổi mới đất nước. Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 chỉ rõ nhiều yếu kém, sai lầm về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện; duy ý chí, nóng vội... Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có ý nghĩa sống còn.
 
Đổi mới, nhưng không có nghĩa là đổi màu, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, mà luôn nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Đường cách mệnh, Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt... Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Theo Người, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất “làm nòng cốt” là chủ nghĩa Lênin.
 
Gần 35 năm qua, đường lối đổi mới của Đảng ngày càng hoàn thiện hơn. Từ đổi mới tư duy kinh tế đến đổi mới tư duy chính trị, nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta sáng rõ hơn. Các thành phần kinh tế từng bước thể hiện đúng vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, vừa tuân thủ quy luật kinh tế thị trường, vừa bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đổi mới hệ thống chính trị được tiến hành mạnh mẽ, bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện và đồng bộ, nhưng không bao giờ chệch hướng.
 
Tự hoàn thiện để làm tròn sứ mệnh
 
Quá trình đổi mới, chúng ta cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đại hội VII, Đảng đã “chỉ mặt đặt tên” bốn nguy cơ như chệnh hướng, tụt hậu, quan liêu tham nhũng, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đến nay, có nguy cơ đã hiện hữu trong đời sống xã hội, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn của nhân dân. Có 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra đang làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 
Kinh tế Việt Nam khởi sắc sau gần 35 năm đổi mới.  Trong ảnh: Công ty Doosan Vina (KKT Dung Quất) xuất khẩu cẩu trục ra nước ngoài.
Kinh tế Việt Nam khởi sắc sau gần 35 năm đổi mới. Trong ảnh: Công ty Doosan Vina (KKT Dung Quất) xuất khẩu cẩu trục ra nước ngoài.
Mang bản chất cách mạng và chân chính, không có lợi ích nào khác ngoài lợi của nhân dân, của dân tộc, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục những sai lầm, yếu kém trong các cơ quan của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là những cơ quan quyền lực, dễ nảy sinh tiêu cực. Có thể nói công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, chúng ta làm từ lâu, nhưng chưa bao giờ quyết liệt, có kết quả rõ rệt như trong nhiệm kỳ Đại hội XII. 
 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, bài bản, rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, không cho “hạ cánh an toàn”, nghiêm minh và cũng rất nhân văn. Tinh thần đó đã “nhóm lửa và truyền lửa” cho các cấp, các ngành, trực tiếp là các cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ hơn, không ai có thể đứng ngoài và cũng không thể đứng ngoài. 
 
Bốn năm qua, hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 21 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang - một con số chưa từng có trong Đảng ta. Có những “đại án” tưởng chìm xuồng, nhưng đã được chỉ đạo quyết liệt, làm đến nơi đến chốn; có những đối tượng yên thân trong cái “vỏ bọc quyền lực” bất khả xâm phạm cũng không thể thoát tội. Rất buồn vì những “công bộc” của dân coi thường kỷ cương phép nước như thế, song ai cũng phấn khởi, tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng. Uy tín, vị thế của Đảng ngày càng được nâng cao là nhờ đó.
 
Thật thấm thía biết bao lời căn dặn của Bác Hồ, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, tìm ra nguyên nhân và cách sửa chữa khuyết điểm đó mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Một đảng, một tổ chức cũng vậy, nhưng nếu che giấu khuyết điểm của mình mới là một Đảng hỏng. Mục tiêu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhưng không phải chỉ xử lý cán bộ vi phạm mà qua vụ việc cụ thể để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách một cách đồng bộ, tạo động lực cho cán bộ làm việc và cống hiến. 
 
Với quyết tâm kiểm soát bằng được quyền lực, người có đức, có tài, có công thì được trọng dụng, người có tội sẽ bị xử lý, không bao che, nương nhẹ. Cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đó là quá trình tự hoàn thiện để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình.
 
BẮC VĂN
 
 
 
 
.
.