Chủ động tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

15:16, 15/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN); kết hợp chặt chẽ giữa công tác nội chính với phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bám sát 5 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy (Ban) đã luôn nêu cao tính chủ động trong công tác, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác này. Ban tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự hằng năm; triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và thực hiện các kết luận sau thanh tra... 
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: T.L
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: T.L
Ban đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Ban cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, vi phạm về kinh tế.
 
Ban cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành ủy cử cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác nội chính, PCTN cấp huyện. Ban thường xuyên có kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN. Đồng thời, tích cực tham mưu xem xét xử lý các vụ án tham nhũng, giải quyết tốt các đơn thư tố cáo có liên quan đến tham nhũng; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện công khai minh bạch ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoạt động giám sát cộng đồng nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. 
 
Ngoài ra, Ban thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban đối với các cấp ủy trực thuộc và các sở, ban ngành cấp tỉnh về công tác nội chính và PCTN hằng năm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót qua công tác kiểm tra, giám sát...
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cán bộ, công chức của Ban đã nắm vững tình hình lĩnh vực nội chính, hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính; đồng thời nghiên cứu kỹ các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất công việc với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Những nội dung tham mưu của Ban luôn kịp thời, cụ thể, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh và quan điểm, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Trong thời gian tới, Ban tiếp tục nêu cao tính chủ động, chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác nội chính, PCTN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo công tác nội chính, nhất là công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban cũng sẽ tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh, không để xảy ra các vụ việc, vụ án oan sai. 
 
Cùng với đó, Ban tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân theo quy định và chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân...
 
Thành Long
 
 
 
.
.