Thấm nhuần lời Bác dạy

10:21, 28/01/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, niềm vui đón chào Xuân mới Canh Tý được nhân lên gấp bội, bởi đây cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, Người cha già của dân tộc. Thời gian càng lùi xa, càng thấy những điều Bác nói về xây dựng Đảng vẫn nguyên giá trị, thôi thúc các tổ chức đảng, đảng viên nguyện thực hiện thật tốt lời căn dặn của Người trước lúc đi xa “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
KHI CÓ ĐẢNG DẪN ĐƯỜNG
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta và chính nhờ đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà “sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" (Hồ Chí Minh toàn tập, T4, tr161) của Người đã trở thành hiện thực. 
Bác Hồ thăm và nói chuyện với trí thức ngành y tế tại Hà Nội - năm 1960.   ẢNH: TL
Bác Hồ thăm và nói chuyện với trí thức ngành y tế tại Hà Nội - năm 1960. ẢNH: TL
Từ khi thành lập, 90 năm qua với biết bao khó khăn thách thức, có lúc tình thế như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng có Đảng kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của mình đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh. Từ một đất nước chìm trong bao đêm dài nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên nhiều kỳ tích, đánh đổ chế độ thực dân nửa phong kiến, tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thực hiện thành công công cuộc đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
 
LIÊN HỢP SỰ LÃNH ĐẠO VỚI QUẦN CHÚNG
 
Giờ đây, đọc lại những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thấy như  còn “ấm hơi Người” trong từng câu, từng chữ, từng lời. Trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế, nhất là khi toàn Đảng ta đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấm thía sâu sắc những điều nhắc nhở ấy. Để làm tốt sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, Đảng phải xứng đáng là người lãnh đạo, vừa đề ra đường lối, tổ chức, tập hợp toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối ấy.
 
Phải luôn đoàn kết chặt chẽ và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân và Tổ quốc. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (trích Di chúc công bố năm 1969).
 
Theo Người, tất cả mục tiêu, phương pháp cách mạng, đường lối cách mạng đều phải lấy dân làm gốc, làm trung tâm, làm đối tượng phục vụ. Đảng là người lãnh đạo, nhưng không phải bằng mệnh lệnh hành chính, bằng ý chí chủ quan mà phải xuất phát từ nhân dân, dựa vào nhân dân. Người khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng “ắt phải từ trong quần chúng mà ra, trở lại nơi quần chúng”. Nghĩa là gom góp tập hợp, phân tích, nghiên cứu, sắp xếp các ý kiến của quần chúng thành hệ thống, rồi đem tuyên truyền cho quần chúng, làm nó trở thành ý kiến của quần chúng, làm cho quần chúng thực hiện các ý kiến đó... rồi lại xem xét, xem ý kiến đó đúng không; rồi lại tập trung ý kiến của quần chúng, phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm... Việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ. Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng vui lòng ra sức làm... “Trong công việc chỉnh đốn Đảng, cũng như trong mọi công việc khác, quyết phải thực hành cách liên hợp sự lãnh đạo với quần chúng và liên hợp chính sách chung với chỉ đạo riêng... Biết làm như vậy mới thật sự là biết lãnh đạo” (SĐD, T5, tr291).
 
ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ CÔNG BỘC CỦA DÂN
 
Không phải ngẫu nhiên, ngay sau khi đất nước giành độc lập, tháng 10 năm 1945, trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta” (SĐD, T4, tr56, 57). 
 
Dường như đã nhận rõ mặt trái của một nhà nước, sau khi mới giành chính quyền một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo những lỗi lầm dễ phạm đối với cán bộ, cậy thế mình trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cạy thế với dân... “Tưởng mình trong cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi. Coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ” (SĐD, T4, tr57, 58).
 
Nghiêm khắc, nhưng độ lượng, bao dung. Đó là đức tính cao đẹp ở lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người cho rằng, người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Cán bộ muốn xứng đáng phải làm được việc; muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn vậy, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới, nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hiện tốt bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc dây leo trời. Người nhấn mạnh: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân” (SĐD, T6, tr88).
 
Thật vinh dự và tự hào khi đất nước có Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 90 năm, một chặng đường vẻ vang, nhưng cũng không ít gian lao, vất vả, còn nhiều việc phải làm. Trong rộn ràng sắc xuân, trước thời khắc thiêng liêng giao hòa giữa năm cũ và năm mới, chúng ta lại nhớ và nguyện làm theo những điều Bác Hồ đã căn dặn, phấn đấu cho Đảng ta thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
 
BẮC VĂN
 
 
 
.
.